Luminor alustab inetu sisetüliga

28. september 2017, 06:00
Luminor panga juht Erkki Raasuke.
https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20170928/NEWS/170929709/AR/0/erkki-raasuke.jpg

Kõigest nädal enne Nordea ja DNB panga ühendamist Baltikumis Luminoriks, saatsid Nordea ametiühingu esindajad siselisti kibeda kirja ning seni hõõgunud tüli lõi lõkkele.

Siselistis, mida loeb 60% ehk umbes 370 Nordea töötajat, süüdistavad töötajate usal­dusisikud ühendpanga uut juhti Erkki Raa­sukest jõhkrate sõnade kasutamises ameti­ühingute aadressil. Raasukese sõnul on tegemist alatu valega.

“Minul (Tiina Kukk – Nordea peausaldu­ sisik) ja Tarmol (Tarmo Kase – Nordea teine usaldusisik) on olnud au kohtuda eemalt vaadates intelligentse ja väärika uue Lumi­nori grupi juhiga, kes lähemal kokkupuutel eemaldas maski ja heitis kõrvale oma hillitsetud oleku,” alustab peausaldusisik Tiina Kukk Nordea esmaspäeval saadetud sisekirjas.

Kukk kirjutab, et kui seni on nad jät­nud Raasukese arvamused enda teada, siis enam nad seda teha ei saa – need on piisa­valt jõhkrad.

Tüli juured aastate taga

Nordea Eesti juhtkonna ja töötajate tüli ula­tub kahe aasta tagusesse aega, kui sealt pä­rast diskrimineerimist vallandati ebasea­duslikult eelmine ametiühingute usaldus­isik Hannes Veskimäe. Pärast kaht töövaidluskomisjonis tema kasuks langetatud ot­sust oli Veskimäe valmis pangaga kohtus­se minema, kuid pank otsustas asja vaigis­tada ja teipis Veskimäe suu rahaga kinni.

Pank sai uued ametiühingu usaldusisi­kud – Tiina Kukk, Tarmo Kase ja Taago Pähkli. Kolmik alustas tööd usus, et neil õnnes­tub DNB ja Nordea panga ühinemise eel sõlmida kollektiivleping ja töötajate huvi­de kaitsel kokkuleppele jõuda. Kuid kok­kulepet ei sündinud. Pank katkestas läbirääkimised.

Siis pöördusid Nordea töötajad petit­siooniga Rootsi peakontori poole, kuid lä­birääkimised ei jätkunud. Dialoogini ei vii­nud ka Rootsis panga peakontori ees kor­raldatud eestlaste pikett – läbirääkimiste asemel võttis pank tülikad töötajad pihti­de vahele. Kukel vähendati tööülesandeid ning Kasele öeldi, et usaldusisikuna tal uu­de ühendpanka asja pole.

Kui selgus, et DNB ja Nordea ühendpan­ga etteotsa saab LHV, Estonian Airi ja Swed­banki juhtimise kogemusega Erkki Raasu­ke, arvasid paljud, et laitmatu renomeega juht lahendab sisetüli.

Jõhker sisetüli

Aasta alguses Äripäevale antud intervjuus keeldus Raasuke vastamast küsimustele Nordea tüli kohta, öeldes, et loodetavasti lahendatakse see enne ära, kui sellest saab tema probleem. Raasuke möönis samas, et ei tea ühtegi edukat ettevõtet, kus tegutseks ametiühing.

Kevadest sai sügis ja peagi, 1. oktoobril alustab uus ühendpank. Äripäeva valduses olev Nordea sisekiri, milles Tiina Kukk rää­gib probleemidest, tõendab, et tüli seisab endiselt nähtamatu elevandina toas.

“Erkki Raasukesele ei meeldi paljud as­jad. Talle ei meeldi inimesed, kes soovivad ka edaspidi saada kokkulepitud soodustu­si. Talle ei meeldi ametiühingud ega usaldusisikud, ei meeldi kollektiivleping. Talle ei meeldi, kui usaldusisikud jagavad liik­metele infokirjade kaudu ausat ja selget informatsiooni. Talle ei meeldi värvitud juuk­sed, talle ei meeldi, et juhid suhtlevad usal­dusisikutega, talle ei meeldi allkirjade ko­gumine. See viimane pahandas teda üksja­gu. Kohe sedavõrd, et ta soovitas mul min­na ja koguda allkirju selle vastu, et äkki Erk­ki Raasuke lööb homme liftis kedagi,” kir­jutab Kukk ametiühingute usaldusisikuna panga sisekirjas.

 

Sisekirjas toob Kukk välja, et Raasukese sõnul ei saa Luminoris olema kollektiivle­pingut ega ka teda, Kukke. Kukk möönab, et talt võeti seoses usaldusisikuks olemise ja selle tegevusega ära tööülesandeid, ilma et midagi oleks selgitatud. “Minu meilidele ei vastatud põhjendusega, et see ei ole kohus­tuslik. Kui lisasin adressaatide hulka advo­kaadi, pakuti mulle kibekiirelt kohtumist,” iseloomustab Kukk Nordea suhtlemisstiili.

Ametiühingud ja terroristid

Raasuke olevat Kuke sõnul võrrelnud ametiühinguid ja nende tegevust terrorismi­ga ning öelnud, et organisatsioon on väl­japressija. “Samas on Erkki tunnistanud, et see, mida me soovime, on arusaadav ja kau­geltki mitte ebamõistlik. See on inimlik, et soovitakse olemasoleva jätkumist ja pare­maid lahkumistingimusi ebakindlas olu­korras. Meie soovitu ei ole big deal, aga ta ei saa meile vastu tulla, sest kui ta peaks nende soovidega nõustuma, tuleme me kohe järg­miste nõudmistega,” kirjutab peausaldusisik kirjas panga töötajatele.

Kukk rõhutab kirjas, et “meie eesmärk ei ole kahjustada et­tevõtte mainet. Oleme teinud oma tegevusi, et nii olemasolev kui ka Luminori juhtkond mõistaksid – inimesed on olulised, nende­le antud lubadustest tuleb kinni pidada ja panka ei saa juhtida ainult Exceliga, sest ini­mesi Exceliga juhtida ei ole võimalik”.

Kuke väitel on Raasuke öelnud, et kui Luminoris tuleb kollektiivleping, siis tema seal ei jätka.

Palvele kirja kohta kommentaari anda vastab Raasuke esmalt, et ei tea kirjast mi­dagi ega ole seda lugenud. “Teate, ma ei oska nii... (otsib sõnu) Väga raske on nii kom­menteerida. Esimest korda kuulen, et mida­gi on üllitatud nii. Viimased paar kuud on olnud vaikus, kuid on olnud tegevuste ja­da, mille vahepeal olen kaalunud politseis­se pöördumist,” selgitab Raasuke.

“Lühidalt kokku võttes proovitakse ala­tute ja veel alatumate võtetega lihtsalt kompromiteerida,” jätkab Raasuke. “Lin­distatakse, konstrueeritakse mingeid sõnu­meid meelevaldselt kokku, pannakse need teise kastmesse, saadetakse anonüümkirju, esitatakse asju ajakirjandusele ja ajakirjan­dus võtab ühendust, sest nad ei tea, millega on tegemist.” Raasuke lisab, et räägib vaid tausta selgitamiseks, mitte selleks, et sel tee­mal lugu sünniks.

Selgituse peale, et lugu juba sünnibki, vastab Raasuke: “Võib­olla ongi hea, võib­ olla siis saabki asjadele anda ametliku käi­gu. Siiamaani ma vaatasin, et kaalukeel veel nii kaugele pole läinud. Andke siis tuld!”

Pärast seda, kui Raasuke on saanud tut­vuda Äripäeva valduses oleva kirjaga, vastab ta, et see on täis valeinfot ja moonutatud tõl­gendusi. “Ajakirjaniku poolt mulle vahen­datud kiri sisaldab moonutatud tõlgendu­si ja otsest valet. Ma ei tunne selles kirjas ära ei ennast ega enda tegusid ja ma ei asu selle kirja üle avalikku debatti. Oma meeskonna ja töötajate eest seismine ja neile arenguvõi­maluste pakkumine on Luminori keskseks väärtuseks. On väga kahetsusväärne, et mõ­ned inimesed, keskendudes isiklikule kitsa­le eesmärgile, levitavad valeinformatsiooni selliste oluliste teemade kohta.”

Isiklik agenda puudub

Nordea töötaja ja ametiühingute usaldusi­sik Tiina Kukk märkis, et märgukirju eri tee­madel saadavad nad oma ametühingu liik­metele regulaarselt. “Oleme liiga kaua enda teada hoidnud Erkki Raasukese mõtteaval­dusi erinevate isikute ja teemade kohta ning otsustasin, et ametiühingute liikmetel oleks aeg teada saada rohkem usaldusisikute ja Erkki Raasukese kohtumistest. Usaldus­isikutel puudub isiklik agenda. Meie esin­dame AÜ liikmeid ja kollektiivsetes töösu­hetes kõiki panga töötajaid.”

 

Nordea sisetüli kandub Luminori üle

Tanel Erik Podar, finantstöötajate liidu juhatuse esimees

Nordea ametiühing ja usaldusisikud lähevad automaatselt Luminori üle, nii nagu seadus ette näeb.

Ametiühingu tekkimine ja lõppemine ei ole seotud tööandja soovidega. Arvesta­des Nordea ajalugu usaldus­isikute kohtlemisega, ei ole praegune areng juhuslik ega üllatav. Ettepanek kollektiiv­lepingu sõlmimiseks Luminorile kahtlemata tehakse. Loodame jõuda kollektiivle­pinguni koostöös, mitte läbi konflikti.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
27. September 2017, 22:13

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing