Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Luminor alustab inetu sisetüliga

  Kõigest nädal enne Nordea ja DNB panga ühendamist Baltikumis Luminoriks, saatsid Nordea ametiühingu esindajad siselisti kibeda kirja ning seni hõõgunud tüli lõi lõkkele.

  Siselistis, mida loeb 60% ehk umbes 370 Nordea töötajat, süüdistavad töötajate usal­dusisikud ühendpanga uut juhti Erkki Raa­sukest jõhkrate sõnade kasutamises ameti­ühingute aadressil. Raasukese sõnul on tegemist alatu valega.
  “Minul (Tiina Kukk – Nordea peausaldu­ sisik) ja Tarmol (Tarmo Kase – Nordea teine usaldusisik) on olnud au kohtuda eemalt vaadates intelligentse ja väärika uue Lumi­nori grupi juhiga, kes lähemal kokkupuutel eemaldas maski ja heitis kõrvale oma hillitsetud oleku,” alustab peausaldusisik Tiina Kukk Nordea esmaspäeval saadetud sisekirjas.Kukk kirjutab, et kui seni on nad jät­nud Raasukese arvamused enda teada, siis enam nad seda teha ei saa – need on piisa­valt jõhkrad.Tüli juured aastate taga

  Nordea ja DNB panga ühinemistehing teostub 1. oktoobril, mil alustab tegevust uus, kolmes Balti riigis tegutsev ühendpank Luminor.

  Panga juhatuse esimees on Erkki Raasuke.

  Luminor Eesti juht on Gunnar Toomemets.

  Nordea Eesti juhtkonna ja töötajate tüli ula­tub kahe aasta tagusesse aega, kui sealt pä­rast diskrimineerimist vallandati ebasea­duslikult eelmine ametiühingute usaldus­isik Hannes Veskimäe. Pärast kaht töövaidluskomisjonis tema kasuks langetatud ot­sust oli Veskimäe valmis pangaga kohtus­se minema, kuid pank otsustas asja vaigis­tada ja teipis Veskimäe suu rahaga kinni.Pank sai uued ametiühingu usaldusisi­kud – Tiina Kukk, Tarmo Kase ja Taago Pähkli. Kolmik alustas tööd usus, et neil õnnes­tub DNB ja Nordea panga ühinemise eel sõlmida kollektiivleping ja töötajate huvi­de kaitsel kokkuleppele jõuda. Kuid kok­kulepet ei sündinud. Pank katkestas läbirääkimised.
  Siis pöördusid Nordea töötajad petit­siooniga Rootsi peakontori poole, kuid lä­birääkimised ei jätkunud. Dialoogini ei vii­nud ka Rootsis panga peakontori ees kor­raldatud eestlaste pikett – läbirääkimiste asemel võttis pank tülikad töötajad pihti­de vahele. Kukel vähendati tööülesandeid ning Kasele öeldi, et usaldusisikuna tal uu­de ühendpanka asja pole.Kui selgus, et DNB ja Nordea ühendpan­ga etteotsa saab LHV, Estonian Airi ja Swed­banki juhtimise kogemusega Erkki Raasu­ke, arvasid paljud, et laitmatu renomeega juht lahendab sisetüli.Jõhker sisetüliAasta alguses Äripäevale antud intervjuus keeldus Raasuke vastamast küsimustele Nordea tüli kohta, öeldes, et loodetavasti lahendatakse see enne ära, kui sellest saab tema probleem. Raasuke möönis samas, et ei tea ühtegi edukat ettevõtet, kus tegutseks ametiühing.Kevadest sai sügis ja peagi, 1. oktoobril alustab uus ühendpank. Äripäeva valduses olev Nordea sisekiri, milles Tiina Kukk rää­gib probleemidest, tõendab, et tüli seisab endiselt nähtamatu elevandina toas.“Erkki Raasukesele ei meeldi paljud as­jad. Talle ei meeldi inimesed, kes soovivad ka edaspidi saada kokkulepitud soodustu­si. Talle ei meeldi ametiühingud ega usaldusisikud, ei meeldi kollektiivleping. Talle ei meeldi, kui usaldusisikud jagavad liik­metele infokirjade kaudu ausat ja selget informatsiooni. Talle ei meeldi värvitud juuk­sed, talle ei meeldi, et juhid suhtlevad usal­dusisikutega, talle ei meeldi allkirjade ko­gumine. See viimane pahandas teda üksja­gu. Kohe sedavõrd, et ta soovitas mul min­na ja koguda allkirju selle vastu, et äkki Erk­ki Raasuke lööb homme liftis kedagi,” kir­jutab Kukk ametiühingute usaldusisikuna panga sisekirjas. 

  Kui RKASi endisele juhile Urmas Somelarile maksis töökoha haridusminister Mailis Repsi nimetamine peast rasedaks, siis Nordea AÜ esindaja Tiina kukk nendib panga töötajatele saadetud kirjas, et Raasuke on temast rääkides kasutanud pedofiili kujundit. “Mind on Erkki võrrelnud pedofiliga. Lihtsalt tegi selli­se oletuse – oletame, et Kukk on pedofiil,” kirjutab Kukk.

  Sellise väite kohta kommen­taari küsides jääb Erkki Raasuke vait. Telefonist kostuvad vaid te­ma sammud, mis asfaldil vastu kajavad. “Kellele?... Kus? Appi! Ma ei oska selle peale mitte mi­dagi öelda. Nalja teete!?” Sam­mud kostuvad edasi.Küsimuse peale, kas ta siis võrdles Kukke pedofiliga, kao­tab Raasuke kannatuse. “Ma vist panen toru nüüd ära. Mul ei ole teiega midagi rääkida, see on lihtsalt idiootne, mida te mu käest küsite! Kelleks te mind peate? Seal võib ükskõik mida kirjas olla... Naisterahvas....! Saatke mulle see kiri, siis ma os­kan midagi arvata,” lausub ta ja lisab, et pärast kirja lugemist ta otsustab, kas räägib ajakir­jandusega pikemalt või võtab ühendust politseiga.

  Sisekirjas toob Kukk välja, et Raasukese sõnul ei saa Luminoris olema kollektiivle­pingut ega ka teda, Kukke. Kukk möönab, et talt võeti seoses usaldusisikuks olemise ja selle tegevusega ära tööülesandeid, ilma et midagi oleks selgitatud. “Minu meilidele ei vastatud põhjendusega, et see ei ole kohus­tuslik. Kui lisasin adressaatide hulka advo­kaadi, pakuti mulle kibekiirelt kohtumist,” iseloomustab Kukk Nordea suhtlemisstiili.Ametiühingud ja terroristidRaasuke olevat Kuke sõnul võrrelnud ametiühinguid ja nende tegevust terrorismi­ga ning öelnud, et organisatsioon on väl­japressija. “Samas on Erkki tunnistanud, et see, mida me soovime, on arusaadav ja kau­geltki mitte ebamõistlik. See on inimlik, et soovitakse olemasoleva jätkumist ja pare­maid lahkumistingimusi ebakindlas olu­korras. Meie soovitu ei ole big deal, aga ta ei saa meile vastu tulla, sest kui ta peaks nende soovidega nõustuma, tuleme me kohe järg­miste nõudmistega,” kirjutab peausaldusisik kirjas panga töötajatele.Kukk rõhutab kirjas, et “meie eesmärk ei ole kahjustada et­tevõtte mainet. Oleme teinud oma tegevusi, et nii olemasolev kui ka Luminori juhtkond mõistaksid – inimesed on olulised, nende­le antud lubadustest tuleb kinni pidada ja panka ei saa juhtida ainult Exceliga, sest ini­mesi Exceliga juhtida ei ole võimalik”.Kuke väitel on Raasuke öelnud, et kui Luminoris tuleb kollektiivleping, siis tema seal ei jätka.Palvele kirja kohta kommentaari anda vastab Raasuke esmalt, et ei tea kirjast mi­dagi ega ole seda lugenud. “Teate, ma ei oska nii... (otsib sõnu) Väga raske on nii kom­menteerida. Esimest korda kuulen, et mida­gi on üllitatud nii. Viimased paar kuud on olnud vaikus, kuid on olnud tegevuste ja­da, mille vahepeal olen kaalunud politseis­se pöördumist,” selgitab Raasuke.“Lühidalt kokku võttes proovitakse ala­tute ja veel alatumate võtetega lihtsalt kompromiteerida,” jätkab Raasuke. “Lin­distatakse, konstrueeritakse mingeid sõnu­meid meelevaldselt kokku, pannakse need teise kastmesse, saadetakse anonüümkirju, esitatakse asju ajakirjandusele ja ajakirjan­dus võtab ühendust, sest nad ei tea, millega on tegemist.” Raasuke lisab, et räägib vaid tausta selgitamiseks, mitte selleks, et sel tee­mal lugu sünniks.Selgituse peale, et lugu juba sünnibki, vastab Raasuke: “Võib­olla ongi hea, võib­ olla siis saabki asjadele anda ametliku käi­gu. Siiamaani ma vaatasin, et kaalukeel veel nii kaugele pole läinud. Andke siis tuld!”Pärast seda, kui Raasuke on saanud tut­vuda Äripäeva valduses oleva kirjaga, vastab ta, et see on täis valeinfot ja moonutatud tõl­gendusi. “Ajakirjaniku poolt mulle vahen­datud kiri sisaldab moonutatud tõlgendu­si ja otsest valet. Ma ei tunne selles kirjas ära ei ennast ega enda tegusid ja ma ei asu selle kirja üle avalikku debatti. Oma meeskonna ja töötajate eest seismine ja neile arenguvõi­maluste pakkumine on Luminori keskseks väärtuseks. On väga kahetsusväärne, et mõ­ned inimesed, keskendudes isiklikule kitsa­le eesmärgile, levitavad valeinformatsiooni selliste oluliste teemade kohta.”Isiklik agenda puudubNordea töötaja ja ametiühingute usaldusi­sik Tiina Kukk märkis, et märgukirju eri tee­madel saadavad nad oma ametühingu liik­metele regulaarselt. “Oleme liiga kaua enda teada hoidnud Erkki Raasukese mõtteaval­dusi erinevate isikute ja teemade kohta ning otsustasin, et ametiühingute liikmetel oleks aeg teada saada rohkem usaldusisikute ja Erkki Raasukese kohtumistest. Usaldus­isikutel puudub isiklik agenda. Meie esin­dame AÜ liikmeid ja kollektiivsetes töösu­hetes kõiki panga töötajaid.”
   
  Nordea sisetüli kandub Luminori üle
  Tanel Erik Podar, finantstöötajate liidu juhatuse esimeesNordea ametiühing ja usaldusisikud lähevad automaatselt Luminori üle, nii nagu seadus ette näeb.Ametiühingu tekkimine ja lõppemine ei ole seotud tööandja soovidega. Arvesta­des Nordea ajalugu usaldus­isikute kohtlemisega, ei ole praegune areng juhuslik ega üllatav. Ettepanek kollektiiv­lepingu sõlmimiseks Luminorile kahtlemata tehakse. Loodame jõuda kollektiivle­pinguni koostöös, mitte läbi konflikti.
 • Hetkel kuum
Leonardo Ortega: ilma vajaliku välistööjõuta ei tule ka oodatud majanduskasvu
Eesti IKT-sektorit ja tööstussektorit kimbutavad samad välistööjõu mured. Vajame muutusteks uusi tingimusi, kirjutab EASi Work in Estonia juht Leonardo Ortega.
Eesti IKT-sektorit ja tööstussektorit kimbutavad samad välistööjõu mured. Vajame muutusteks uusi tingimusi, kirjutab EASi Work in Estonia juht Leonardo Ortega.
Esmaspäev tõi USA aktsiaturule tõusu: kõik sektorid lõpetasid rohelises
Kõik suured USA aktsiaindeksid lõpetasid päeva tõusuga, kuld, hõbe ja toornafta langusega. Teslal on oodata seitsme aasta halvimat kvartali aruannet.
Kõik suured USA aktsiaindeksid lõpetasid päeva tõusuga, kuld, hõbe ja toornafta langusega. Teslal on oodata seitsme aasta halvimat kvartali aruannet.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Merko eksjuht avas lahkumise tagamaid “Astusin nagu jooksulindilt maha”
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Aasta alguses Merko juhi kohalt taandunud Andres Trink tõdes, et pärast tosin aastat pingelist ehitusfirma juhtimist saab ta tegeleda kõige sellega, millest varem unistas. Juhitooli loovutamiseks andis talle peamise tõuke abikaasa karjäärimuudatus.
Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Või on see lihtsalt üks utoopia?
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Küsimusele, kas rohepööre tähendab seda, et oleme sunnitud hakkama ehitama eurokommunismi, vastab Erik Moora, et kahetsusväärselt on keskkonnateemad, mis muidu vabades ühiskondades ei ole vaidlusobjekt, ära ideologiseeritud, nii et praegu näeme, kuidas poliitilised vastased vaidlevad mitte sisu üle, vaid selle üle, miks midagi teha ei saa. Samas on ilmne, et kuna inimtegevus ületab planeedi talumisvõime piire mitmekordselt, pole samamoodi jätkamine võimalik.
Elektrifirma kogemus särtsuautodega: kõikide kulude ennustamisega pole pihta läinud
Eesti Energia autoparki on kuulunud enam kui kümme aastat elektriautod ning ettevõte peab vaatamata muutunud kuludele särtsuautosid mõistlikeks.
Eesti Energia autoparki on kuulunud enam kui kümme aastat elektriautod ning ettevõte peab vaatamata muutunud kuludele särtsuautosid mõistlikeks.
Möödunud sügisel lõhutud Eesti-Soome gaasitoru pandi uuesti tööle
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Pärast seitsmekuust seisakut on Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector jälle töökorras ja esmaspäeval liigub mööda seda 60 gigavatt-tundi maagaasi.
Katre Kõvask: konkurents on karm, tegutseme kaugemate turgude nimel
Paar kuud tagasi tootmist alustanud kaerajoogi tootja YOOK vaatab aktiivselt kaugemate turgude suunas.
Paar kuud tagasi tootmist alustanud kaerajoogi tootja YOOK vaatab aktiivselt kaugemate turgude suunas.