11. oktoober 2017 kell 12:36

Riigikohus: tegevusloa peatamiseks ei piisa kahtlusest

Kütusemüüja Neopol Invest vaidlustas kohtus selle, et tal peatati kahtluse põhjal tegevusluba - ja saavutas võidu.  Foto: epa

Riigikohtu halduskolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et ettevõtja tegevusloa peatamiseks peab pädev asutus olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud.

Vedelkütuse müügiga tegelev OÜ Neopol Invest vaidlustas halduskohtus maksu- ja tolliameti otsuse, millega peatati ettevõtja tegevusluba maksumenetluse läbiviimise ajal. Otsuse kohaselt tingis tegevusloa peatamise põhjendatud kahtlus, et ettevõtja on toime pannud maksupettuse.

Kolleegium selgitas, et pädev majandushaldusasutus võib teatud tingimustel maksukohustuse olulise rikkumise korral ettevõtja tegevuse keelata, kuid rikkumist ei saa tuletada üksnes kahtlusest, selgitas riigikohus pressiteate vahendusel.Maksukohustuse rikkumine peab olema tuvastatud lõpuleviidud maksumenetluses. Pooleliolevas maksumenetluses on maksuametil enda nõude tagamiseks võimalik seada keelumärkeid, arestida vara ja rakendada muid maksukorralduse seaduses ettenähtud abinõusid.

Hetkel kuum