Äripäev • 22. november 2017 kell 7:43

Isikuandmete kustutamise nõue pole absoluutne

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kevadel jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, millega seoses on paljud ettevõtjad tundnud muret, kas nad peavad tõesti kliendi nõudmise peale oma andmebaasist kõik tema kohta käivad andmed ära kustutama.

Päris nii see siiski ei ole, kummutab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep valearusaama. "Isikuandmete kaitse üldmäärus räägib küll õigusest andmete kustutamisele, ent erinevalt kliendi õigusest loobuda otseturustuspakkumistest, ei ole õigus oma andmete kustutamisele siiski absoluutne."

Peep selgitas, et kui andmed on jätkuvalt vajalikud samal eesmärgil, mille jaoks nad koguti, ning ettevõttel on õiguslik alus kliendi isikuandmete töötlemiseks, ei saa klient kõigi andmete kustutamist nõuda. Näiteks, kui andmeid on vaja tehingust tulenevate kohustuste täitmiseks või kui andmete säilitamist nõuab mõni seadus.

"Küll aga on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist siis, kui nende säilitamiseks enam vajadust ei ole või kui need on algusest peale kogutud ebaseaduslikult," täpsustas Peep. "Kui isikuandmed on kogutud nõusoleku alusel, siis on inimesel samuti õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Ka sel juhul võib klient nõuda nõusoleku alusel kogutud andmete kustutamist."

Samad põhimõtted kehtivad meil Peebu sõnul ka praegu, nii et suuri muutusi tulemas ei ole: "Kõik ettevõtted, kes oma tegevuse käigus isikuandmetega kokku puutuvad, peaksid olema selgeks mõelnud, millisel alusel ja mis eesmärgil nad isikuandmeid töötlevad ning millised on andmete säilitustähtajad."

Hetkel kuum