Äripäev • 11. detsember 2017 kell 9:58

Töötute arv kasvas

Tallinna töötukassa.  Foto: Raul Mee

Novembri lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 30 553 inimest, mis moodustab 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9362 ehk 31%. Võrreldes eelmise kuuga novembris registreeritud töötute arv suurenes, teatas töötukassa.

Registreeritud töötuse määr oli novembris kõrgeim Ida-Virumaal (9,6%), Valgamaal (8,8%) ja Põlvamaal (8,8%) ning madalaim Harjumaal (3,5%) ja Saaremaal (4,1%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid novembri lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4454 uut tööpakkumist. Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 11% väiksem, kuid aastataguse ajaga võrreldes 15% suurem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9540.

Novembrikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2987 inimest, töökoolitusel osales 4068 ja tööotsingu töötoas 1325 inimest. Tööpraktikal osales 882, tööharjutusel 724 ning tööklubis 920 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1781 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil alustas ettevõtlusega 33 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 39 uut töökohta.

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 9294 inimesele ehk 27%le kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 446 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,5 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai novembris 6748 inimest ehk 19% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 398 inimesele. Keskmine novembris määratud hüvitis oli 2003 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 740 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa novembris 159 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli novembris 3401 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 574 tuhande euro.

Hetkel kuum