Äripäev • 12. detsember 2017 kell 8:15

Vaata, millistele töökohtadele ennustatakse kadu

Foto: PantherMedia

Aastast 2025 prognoositakse mitmele tegevusalale töökohtade kaotust, arvuliselt suurim kaotaja on haridus, protsendina aga avalik haldus ja riigikaitse.

Majandusministeeriumi ja kutsekoja OSKA prognoos eeldab, et viimaste aastate muutused jätkuvad. Hõive edasist vähenemist on oodata põllumajanduses ja jaekaubanduses.

Erinevalt minevikuarengutest eeldatakse töökohtade arvu vähenemist avalikus sektoris, sh seoses õpilaste arvu vähenemisega ka hariduses.

Kiireima kasvuga tegevusala on programmeerimine ning jätkuvat hõive suurenemist oodatakse ka kutse-, teadus- ja tehnikategevuses. Seoses elanikkonna vananemisega eeldatakse suuremat panustamist tervishoidu ning sotsiaalteenustesse.

Kesk- ja kõrgtehnoloogilise tootmise ning teadmismahukate harude osatähtsus majanduses suureneb mõnevõrra (1,4%).

Hetkel kuum