Märt Belkin • 9. jaanuar 2018 kell 11:30

Tallinna Reaalkool plaanib lisamaja

Vabadussõjas osalenute mälestamine Tallinna Reaalkooli hoone juures.  Foto: Scanpix/Postimees/Mihkel Maripuu

Tallinna Reaalkooli pikka aega soovitud juurdeehitus võib peagi saada reaalsuseks ning kooli praeguse spordiväljaku kohale kerkida uus neljakorruseline maja, mis ühtlasi saaks ülelinnaliseks reaalainete kompetentsikeskuseks.

Juurdeehituse võimaluse näeb ette detailplaneering, mille kinnitamise otsustab Tallinna linnavalitsus homsel istungil. Selle järgi rajataks praeguse spordiväljaku poole kuni neljakorruseline lisahoone. Sealsamas koolihoovis asuv ühekorruseline algklassi õpilaste maja rekonstrueeritaks.

Arhitektuurimälestiseks kuulutatud reaalkooli praegune hoone jääb mõistagi alles ning selle vaadeldavuse ja dominantsuse tagamiseks on planeeringus eraldi nõuded. Uus juurdeehitis ei tohi ületada praeguse hoone katusekarniisi kõrgust, ent esimese ja keldrikorruse tasandil võib uue maja praegusega ühendada.

„Reaalhariduse edendamiseks vajab Tallinn kaasaegset kompetentsikeskust, mis võimaldab nüüdisaegset õpikäsitust maksimaalselt rakendada. Tallinna Reaalkooli juurde rajatava kompetentsikeskuse eesmärk on pakkuda individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpet," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov pressiteate vahendusel ja kinnitas, et pealinna koolid saaks uue keskuse kaudu maailmatasemel reaalharidust.

Ühtlasi lahendab uus hoone linnavalitsuse pressiteate vahendusel Tallinna Reaalkooli aastaid vaevanud ruumikitsikuse ja sportimisvõimaluste puudumise probleemid. Ehkki peahoone on hiljuti restaureeritud-renoveeritud, on ruumikitsikus suure sisseastumisnõudluse tõttu ikka väga suur. Spordihoonet seni pole, ent algklasside maja on amortiseerunud ega vasta enam tänapäeva nõuetele.

Kompetentsikeskuseks kujundatav juurdeehitus on avatud ka mujalt pärit õppuritele „Lisaks Tallinna Reaalkooli õpilastele saavad rajatavaid õpperuume kasutada ka kõikide teiste Tallinna koolide õpilased,“ lisas Novikov. „See annab võimaluse teha oma koolitöid ja praktikume nüüdisaegse varustusega laborites.“

Enne planeeritud hoone ehitusprojekti koostamist tuleb korraldada arhitektuurivõistlus. Lisaks kompetentsikeskuse hoonele on krundile planeeritud parkla, puhkuseala ja spordiväljak.

Hetkel kuum