Äripäev • 8. veebruar 2018 kell 7:24

Uue maksukorralduse plussid ja miinused

Maksukorralduse muudatused.  Foto: EPA

Rahandusministeerium on kavandanud järgmiseks aastaks maksukorralduse seadusesse nii sisulisi kui ka tehnilisi muudatusi, mis peaks maksuvõlglastele pakkuma paindlikumaid võimalusi oma kohustuste täitmiseks.

Kaubandus-tööstuskoda teeb ülevaate, missugused muutused ees ootavad.

Maksuvõla ajatamine muutub paindlikumaks. Edaspidi saab ajatamist taotleda ka tagasiulatuvalt ehk selliste maksuvõlgade puhul, mille tasumine tähtaeg on juba saabunud. Ajatamise tõttu makstavaid intresse saab arvata ettevõtlusega seotud kulude hulka. Avaldatava maksuvõla määr tõuseb seniselt 10 eurolt 100 eurole ning kuni selle piirsummani saab maksu- ja tolliamet väljastada tõendi maksuvõla puudumise kohta.

Võlgade sissenõudmine muutub tõhusamaks. Näiteks saaks hakata nõudma ettevõtte maksuvõlga sisse isikult, kes on tegelikult võla tekkimise taga. See tähendab, et ettevõtte maksuvõla eest ei vastuta enam üksnes juhatuse liige, vaid vastutus võib laieneda ka nendele ettevõtte tegevust juhtivatele isikutele, keda registrikaardil ei kajastugi.

Kriitilised kohad

Koda kommenteerib, et maksukorralduse seaduse muudatused on üldjoontes tervitatavad, kuid nad ei poolda arenguid seoses maksusaladuse avalikustamisega. Nimelt hakatakse maksusaladusele juurdepääsu võimaldama eraõiguslikele juriidilistele isikutele eesmärgiga võimaldada IT-süsteemide testimist reaalajas ja reaalsete andmetega.

Maksusaladus hõlmab väga tundlikku osa ettevõtte ärilistest ja majanduslikest andmetest ning nende avaldamine kõrvalistele isikutele on alati risk. Maksusaladuse avalikustamine kolmandatele isikutele on seni olnud põhjendatud vaid piiratud alustel ning seda võimaldatakse peamiselt teistele riigiasutustele ulatuses, mis on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Eraõiguslikele juriidilistele isikutele maksusaladuse avalikustamine IT-süsteemide testimise eesmärgil ei pruugi riske arvestades olla õigustatud.

Maksukorralduse seaduse muutmise eelnõuga plaanitakse veel mitut muudatust, näiteks töötamise registrit tahetakse täiendada töötaja ametinimetuse, töötegemise koha ja määraga. Lisaks plaanitakse luua võimalus, et osa maksustamisega seotud haldusakte luuakse automaatse arvutiprogrammi abil, ilma ametniku vahetu osaluseta.

Kaubandus-tööstuskoda kutsub muudatuste kohta kõiki oma arvamust avaldama, et tagasiside põhjal ministeeriumile oma seisukohad esitada.

Hetkel kuum