Äripäev • 13. veebruar 2018 kell 13:09

Riigikogu hakkab arutama trahvimäärade muutmist

Riiigikogu hakkab menetlema karistusseaduse muutmist.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Täna võttis riigikogu menetlusse eelnõu, millega reformitakse väärtegude eest määratavaid karistusi ning luuakse võimalus kohaldada haldustrahve.

Suurema muudatusena seotakse raskemate liikluskuritegude korral trahviühik süüdlase sissetulekuga. Praegune fikseeritud rahatrahvisüsteem tähendab, et sarnastel asjaoludel teo toime pannud inimesi karistatakse samasuguses suuruses rahatrahviga.

Kiirmenetluses kohaldatavat rahatrahvi on plaanis vähendada kolmandiku võrra. Kiirmenetluse kohaldamise eelduseks aga on, et inimene ise on sellega nõus ja loobub võimalusest esitada vastulause. Eelnõuga võimaldatakse liiklusrikkujaid karistada tingimisi juhtimisõiguse äravõtmisega. Kehtivas õiguses saab liiklusväärteo toimepanijat karistada juhtimisõiguse äravõtmisega, kuid sellist karistust ei saa kohaldada tingimuslikult. Tingimisi karistuse puhul määratakse inimesele ka aastane katseaeg, mille jooksul on tal võimalus käitumist parandada.

Et leevendada majanduslikult vähekindlustatud inimeste olukorda, pikendatakse rahatrahvi tasumise tähtaega ja soodustatakse selle tasumist ositi. Trahvi tasumise tähtaega pikendatakse praeguselt 15 päevalt 45 päevani - 15 päeva edasikaebamise tähtaeg ning seejärel 30 päeva veel pärast otsuse jõustumist.

Hetkel kuum