Äripäev • 13. veebruar 2018 kell 9:45

Taavi Aas määras omal soovil lahkunud töötajale kena hüvitise

Taavi Aas  Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Eilsel Tallinna linnavalitsuse istungil oli ühe küsimusena laual linna personalidirektori Esta Heinmaa omal soovil ametist lahkumise avaldus, mille linnapea Taavi Aas rahuldas.

Aasa allkirja kandev korraldus andis linnasekretärile ülesande vabastada linna personalidirektor Esta Heinmaa teenistusest 12. veebruaril ametniku soovil.

Järgmise punktina tegi Aas korralduse maksta ametist omal soovil lahkunud Heinmaale hüvitist nelja kuu põhipalga ulatuses ehk 15 960 euro suuruses summas, selgub dokumendist.

„Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnakantseleile käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud hüvitise maksmiseks 21 355 eurot, millest hüvitis 15 960 eurot, sotsiaalmaks 5267 eurot ja töötuskindlustusmakse 128 eurot,“ ütleb Aasa ja linnasekretär Toomas Sepa allkirja kandev korraldus.

Tänasest kuni uue personalidirektori ametisse nimetamiseni täidab linna personalidirektori ülesandeid personali- ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ly Väljaots.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tallinna LV korraldus  

Heinmaa tööatas linnavalitsuse personalidirektorina 25. juunist 2008 ning otsuse talle nelja kuu põhipalga ulatuses ehk 15 960 eurot hüvitist maksta tegi linnavalitsus 15 960 eurot. Sama paragrahvi lõike 10 kohaselt otsustab hüvitise maksmise ja selle suuruse linnavalitsus ning lõike 11 kohaselt eraldatakse hüvitise maksmiseks raha linna reservfondist kogusummas 21 355 eurot.

Hetkel kuum