Äripäev • 28. veebruar 2018 kell 10:18

Eesti kasvupotentsiaal oli alahinnatud

Üks eelmise aasta suurehitisi, nn superministeerium.  Foto: Erik Prozes. Postimees/Scanpix

Möödunud aastal kiirenes Eesti SKP kasv 5 protsendi juurde – nii kiiret, kuid siiski tasakaalulist kasvu võimaldab ilmselt seni arvatust kõrgem kasvupotentsiaal, kommenteeris rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben viitas pressiteate vahendusel, et tarbijate ja investeerijate käitumine on vaatamata heale konjunktuurile ja sissetulekute kiirele kasvule endiselt konservatiivne. Ehitussektori jõuline areng eelmisel aastal tulenes tema sõnul nõudluse kasvu järsust kiirenemisest, kuid ehituse osakaal majanduses on endiselt suhteliselt madal.

Aben märkis, et suurima panuse majanduskasvu andis eelmisel aastal ehitussektor. „Sellesse panustas enim valitsussektori tellimuste portfell, mis kasvas aastaga rahaliselt pea kolmandiku võrra. Vaatamata keskmisest kiiremale palgatulu ja kasumite kasvule jäi ehituse osakaal Eesti majanduses 2017. aastal nii hõive kui ka lisandväärtuse osas ajalooliselt madalale tasemele. Kuna sellel ja järgneval aastal ei ole ehitustellimuste täiendavat kiiret kasvu ette näha, peaks see sektor suutma kasvanud nõudlusega siiski kohaneda. Arvestades meie elamufondi kvaliteeti ja infrastruktuuri vajadusi, oleks pikemas plaanis ehituse osakaalu mõningane suurenemine Eesti majanduses igati põhjendatud.“

„Eelmisel aastal nähtud harjumatult kiire majanduskasv põhineb ühelt poolt lõpuks globaalselt levival majandusoptimismil ja teisalt Eesti endiselt heal konkurentsivõimel välisturgudel. Samuti võidi kriisiaastatel põhjendamatult alla hinnata Eesti majanduse kasvupotentsiaali. Selle taustal käituvad Eesti tarbijad, aga ka erainvestorid siiski endiselt küllaltki ettevaatlikult. Seetõttu peaksid sisemaised majanduskasvu pidurdumise riskid olema mõõdukad,“ leiab ministeerium.

Hetkel kuum