Kristjan Pruul • 2. märts 2018 kell 8:15
Uudised
Ainult tellijale

Itaalia maksab biometaanile 4,7 miljardit peale

Biogaasijaam Itaalias  Foto: Consorzio italiano biogas

Itaalia otsustas lähema viie aastaga subsideerida biokütuste, eriti biometaani tootmist 4,7 miljardi euroga.

2022. aastani kestvas programmis makstakse biometaani tootjatele subsiidiumi, millega katta kõrgemaid tootmiskulusid. Tootjatelt nõutakse tooraine kasutamist, mille saamiseks põllumaad vaja ei lähe – jäätmed, põllumajanduslikud jäägid ja vetikad – ning lisasubsiidiume makstakse jaotusvõrkude ja vedeldamisseadmetesse investeeringute korral.

Sellega loodetakse tagada, et biokütuste kasutuselevõtt ei lõpeks lihtsalt toiduainete hinnatõusu või suurema lageraiega, mis keskkonnakaitselisi eesmärke arvestades oleks vastupidise mõjuga.

Toetusskeemiga soovitakse saada ka farmipidajad rohkem sõnnikut ja läga metaaniks tootma, selgub Euroopa Komisjoni otsusest, millega Itaalia skeemile riigiabi luba anti.

Itaalia biogaasitootjate assotsiatsiooni andmetel on riigis kuskil 200 000 hektarit biogaasiks kasutatavate põllukultuuride all. 2016. aastal oli riigis kuskil 1500 biogaasijaama ning toodeti 2,4 miljardit kuupmeetrit gaasi.

Hetkel kuum