Äripäev • 12 märts 2018

Töötute arv kasvas pisut

Tallinna töötukassa.  Foto: Raul Mee

Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes jaanuariga 1% võrra, tööpuudus oli suurim jätkuvalt Ida-Virumaal.

Veebruari lõpus oli töötuna registreeritud 33 656 inimest, mis moodustab 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,2%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 132 ehk 30%, teatas töötukassa.

Registreeritud töötuse määr oli veebruaris kõrgeim Ida-Virumaal (10,3%) ja madalaim Harjumaal (3,7%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Veebruari keskpaigas avaldas statistikaamet andmed ka tööjõu-uuringu põhjal leitavate tööturunäitajate kohta 2017. aastal. Tööjõu-uuringu andmetel langes töötuse määr võrreldes 2016. aastaga 1 protsendipunkti võrra ja oli 2017. aastal 5,8%.

Registreeritud töötuse määr suurenes aastaga 0,2 protsendipunkti, ulatudes 4,7%ni. Registreeritud töötus on suurenenud töövõimereformi mõjul, võrreldes 2016. aastaga kasvas vähenenud töövõimega töötuna registreeritud klientide arv ligi 3500 võrra, selgub statistikaameti uuringust.

Veebruaris lisandus töötukassale vahendamiseks 3725 uut tööpakkumist (nendest 68% läbi e-töötukassa), mida oli 14% vähem kui jaanuaris ning 11% vähem võrreldes aastataguse ajaga. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7926.

Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (22%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (19%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (18%) pakutavad töökohad.

 

Töötukassa teenustest osaleti veebruaris enim tööturukoolitustel, karjäärinõustamisel ja tööalase rehabilitatsiooni teenusel. Esmakordselt maksti veebruaris tööandjatele alaealise töötamise toetust, kokku 1686 inimese eest. Alaealise töötamise toetust saavad taotleda tööandjad, kes pakuvad tööd 13-16aastastele noortele.

Hetkel kuum