Äripäev • 2. aprill 2018 kell 6:00

Tööandjad pingutavad töötajate hoidmise nimel

Palgainfo Agentuur korraldas tööandjatele värbamispraktikate küsitluse.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Iga teine tööandja on tõstnud töötajate hoidmise nimel põhipalkasid ning võtnud tööle vähese ettevalmistusega töötajaid ja nad ise välja koolitanud, selgus värskest uuringust.

Kaks kolmandikku (74%) tööandjatest leiab, et vajalikke töötajaid on nende valdkonnas puudu. Nõudlust töökäte järele mõjutab uute töökohtade loomine, kuid veelgi enam töötajate aktiivsest liikumisest tööturul tulenev vajadus asendada lahkuvaid või ajutiselt eemal olevaid töötajaid, selgus Palgainfo Agentuuri korraldatud tööandjate värbamispraktikate küsitluse tulemustest.

Tööjõupuudusega toime tulemiseks panustavad paljud (61%) organisatsioonid töötajate lojaalsuse tõstmisele ja voolavuse vähendamisele. Lisaks on iga teine tööandja tõstnud töötajate hoidmise nimel põhipalkasid (57%) ning võtnud tööle vähese ettevalmistusega töötajaid ja ise nad välja koolitanud (57%), selgus uuringust.

Töötajaid üle ostnud ehk teises organisatsioonis töötavatele inimestele otse tööpakkumisi teinud oli viiendik (19%) küsitlusele vastanud tööandjatest.

Ligi pooled (47%) tööandjatest olid töötajate leidmise võimaluste parandamiseks panustanud värbamistegevustesse, sh kasutanud rohkem sihtotsingut. Sel aastal plaanis 43% tööandjatest tegeleda põhjalikumalt tööandja maine kujundamisega.

"Tööandjate aktiivsus tööturul on suur ja konkurents vajalike töötajate pärast tihe. Koos palgatasemetega kasvab ka töötajate lojaalsus, mida toetab tööandjate soov hoida olemasolevaid töötajaid. Seepärast nõuab uue töötaja värbamine järjest enam müügitöö oskusi ning kõigi töötajate kaasamist värbamistegevustesse," kommenteeris Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder pressiteate vahendusel.

"Kandideerimiste arv on kerkinud rekordkõrgele tasemele - iga päev otsivad paljud töötajad uut töökohta ja soovivad leida paremat tööandjat. Kahjuks ei kattu aga tihti tööandjate ootused ning tööotsijate oskused ja teadmised," nentis CVKeskus.ee Balti kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Just ebapiisavaid ametialaseid oskusi võib pidada ebaõnnestunud kandideerimise kõige levinumaks põhjuseks, mis muudab sobivate töötajate värbamise ka Eesti tööandjatele väga keeruliseks ja paneb ettevõtteid ise endale tööjõudu koolitama."

Palgainfo Agentuur küsitles tööandjaid jaanuaris ja veebruaris,  vastas 581 organisatsiooni esindajat. Küsitlusele vastajate seas olid ülekaalus suuremad organisatsioonid, mis on ka tööturul aktiivsemad.

Hetkel kuum