Äripäev • 19. aprill 2018 kell 8:24

Eesti tööstus kulutab liiga vähe teadusele

Teadus  Foto: Reuters/Scanpix

Eesti ettevõtted ei jää innovaatilisuse poolest alla Euroopa keskmisele, kuid on teadustegevusse panustamisel tagasihoidlikud, selgus Euroopa ettevõtete innovatsiooniuuringust.

Statistikaameti 2006. aasta küsitluse andmeil oli ligi 3800 ettevõttest 47,7% innovaatilised, vahendas majandusministeerium. Ettevõtete kulutused teadusarendustegevustele on aga vaid 0,66 % SKPst, samal ajal kui Euroopa Liidu keskmine on 1,32 %. Märkimisväärne on, et tööstussektori investeeringud teadusarendustegevustesse jäävad oluliselt alla Euroopa Liidu keskmisele.

Uuring näitab, et uuenduslikkus on Eesti ettevõtte arengu seisukohalt kriitilise tähtsusega. Kui innovaatiliste ettevõtete müügitulu kasvas perioodil 2014-2016 mõne protsendi võrra, siis mitteinnovaatiliste ettevõtte müügitulu kahanes enam kui kolmandiku võrra ning eksport veelgi rohkem. Et välisturgudel konkurentsivõimeline olla, on vaja järjepidevalt tegeleda uuendustegevustega, rõhutab ministeerium pressiteates.

Uuringutulemused näitavad, et innovatsiooni erasektoris takistavad rahapuudus, ettevõtete raskused laenu saamisel ning asjaolu, et suurele osale Eesti väikeettevõttetest ei ole teadus- ja arendustegevus jõukohane.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötab välja tootearenduse toetusmeedet, et ergutada tööstusettevõtteid uute omatoodetega välja tulema ja ekspordivõimekust kasvatama. Meetme eelarveks on 2018. aastal miljon eurot. Valitsus andis riigieelarvestrateegia arutelus heakskiidu ka järgneval neljal aastal meetmele 20 miljoni euro lisaraha leidmiseks.

Innovatsiooniuuring viiakse läbi ühtse metoodika alusel nii Euroopa Liidu kui ka OECD riikides iga kahe aasta tagant, uuringuperiood on kolm aastat. 2016. aasta uuringu kogumisse kuulus 3714 vähemalt kümne hõivatuga ettevõtet, neist 1878 kuulus tööstus- ja 1836 teenindussektorisse.

Hetkel kuum