Äripäev • 21. mai 2018 kell 14:59

Tartu eksvallavanem mõisteti teises astmes õigeks

Tartu vallavanem Aivar Soop.  Foto: Margus Ansu/Tartu Postimees

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas eile Tartu maakohtu otsuse, millega tunnistati Tartu endine vallavanem Aivar Soop süüdi korruptsioonivastase seaduse rikkumises ja vallale kuuluva kütuse omastamises.

Ringkonnakohus mõistis Soobi kõigis talle esitatud süüdistustes õigeks, teatas kohtu pressiesindaja.

Maakohus tunnistas möödunud aasta sügisel Soobi süüdi korruptsioonivastases seaduses ette nähtud toimingupiirangu rikkumises. Süüdistuse järgi tegi Soop vallavanemana valla nimel tehinguid ja toiminguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukokku ta ise kuulus.

Ringkonnakohus leidis, et süüdistuses märgitud tehingute ja toimingute tegemise ajaks oli Soobi ametiaeg Emajõe Jõeriigi nõukogu liikmena lõppenud. Samas leidis ringkonnakohus, et isegi, kui Soobi kuulumine ettevõtte nõukokku oleks tõendatud, ei saaks talle ette heita toimingupiirangu rikkumist, sest ei ole võimalik tuvastada erahuvi, mis võis Soobi toimingute korral sattuda konflikti tema kui vallavanema järgitava avaliku huviga. SA Emajõe Jõeriik olid asutanud Tartumaa kohaliku omavalitsuse üksused ja selle tegevus oli suunatud avalike ülesannete täitmisele.

Seoses süüdistusega, et Soop tankis valla kütusekaardiga isiklikku sõiduautot ja võttis kütust kanistritesse, märkis ringkonnakohus, et kuriteona on karistatav üksnes omastamine enam kui 200 euro väärtuses. Soobile etteheidetavad tankimised toimusid osalt 2013. aasta oktoobris-novembris, ülejäänud aga järgmise aasta märtsis. Ringkonnakohtu arvates olid 2013. aasta sügisel ja 2014. aasta kevadel toimunud tankimised eraldi teod. Mõlemal perioodil tangitud kütuse väärtus jäi alla 200 euro, mistõttu ei vasta omastamiskuriteo tunnustele.

Ringkonnakohtu otsuse saab 30 päeva jooksul vaidlustada riigikohtus.

Hetkel kuum