Äripäev • 19. juuli 2018 kell 6:01

Valitsus arutab täna apteekide omandipiirangut

Valitsuse istungi päevakorras on täna arvamuse andmine ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaotada apteekide omandipiirang, kirjutab Meditsiiniuudised.

Apteegiärimees Margus Linnamäe  Foto: Andras Kralla

Omandipiirangu kohaselt peab alates 2020. aasta 1. aprillist apteegi tegevusloa omaja enamusosalus kuuluma proviisorile, kes on vähemalt ühes endale kuuluvas apteegis juhatajaks.

Ühtlasi soovitakse tunnistada kehtetuks keeld, mille kohaselt ei või üldapteegi tegevusluba omava eraõigusliku juriidilise isiku osanikuks, aktsionäriks või liikmeks olla lisaks seni piiratud isikute ringile ka ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja.

Seletuskirja kohaselt on 2014. ja 2015. aastal ravimiseaduses sätestatud omandistruktuurile kehtestatud piirangud ebaefektiivne meetod apteegiteenuse kvaliteedi ja ravimite kättesaadavuse tagamiseks.

Sotsiaalministeerium on vastu, justiitsminister toetab

Sotsiaalministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Ravimiseaduse muudatuste eesmärk oli teha ravimid kättesaadavaks ka vähese nõudlusega piirkondades, välistada hulgimüüjate mõju apteegiteenuse osutajatele ja tõsta seeläbi apteegiteenuse kvaliteeti. Samuti oli muudatuste eesmärk vältida apteegiturul üle investeerimist ja turumoonutusi, mis tooks kaasa surve ravimite hinna tõusule. Sotsiaalministeerium on seisukohal, et ettevõtjatele on muudatuste rakendamiseks antud piisav üleminekuaeg viis aastat ning märgib, et apteegireformi rakendamisega seotud väljakutseid on mitmel korral arutatud riigikogu sotsiaalkomisjonis.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on aga avaldanud eelnõule toetust, öeldes, et ravimite tarbijale annab parima tulemuse vaba konkurents, kus nii hulgimüüjate kui ka apteekidele ei ole sätestatud majandustegevuse piiranguid.

Hetkel kuum