Äripäev • 31. juuli 2018 kell 9:30

Eleringi poolaasta puhaskasum kahanes

Foto: Veiko Tõkman

Eleringi äritulu oli esimesel poolaastal 71,4 miljonit eurot, ärikasum 17,9 miljonit eurot ja puhaskasum 7,1 miljonit eurot.

Äritulud kasvasid aastases võrdluses 3,7 miljoni võrra, kasum aga vähenes 2,3 miljoni euro võrra selle tõttu, et eelmisel aastal alandati elektri võrgutasusid 7,6 protsendi ulatuses. Kasumlikkust mõjutas ka kaoelektri märgatav hinnatõus seoses elektri börsihinna kallinemisega, selgitas Elering.

Rahavoog äritegevusest oli esimesel poolaastal 39 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 45 miljonit, Euroopa Liidu tagastamatut abi saadi 7 miljonit ning ülekoormustulu laekus 2,3 miljonit eurot. Rahavoog investeeringutest kokku oli miinus 35,6 miljonit eurot.

Rahavoog finantseerimisest oli kokku 241,4 miljonit eurot - see sisaldab emiteeritud võlakirju 224,3 miljoni euro eest, aktsiakapitali laiendust 40 miljoni euro ulatuses, amortiseeruvate pangalaenude tagasimakseid 2,9 miljonit eurot ning 20 miljoni euro eest makstud dividende.

Raha jääk suurenes 244,7 miljoni euro võrra, olles poolaasta lõpuks 326,7 miljonit eurot. Ebatavaliselt suur raha jääk oli tingitud vajadusest lunastada 12. juulil varasemad, 2011. aastal emiteeritud eurovõlakirjad mahus 235,4 miljonit eurot koos intressidega.

Eleringi bilansimaht ületas esimest korda miljardi euro piiri, olles juuni viimasel päeval 1,172 miljardit eurot. Sellest moodustas omakapital 373,3 miljonit eurot ning kohustused 798,6 miljonit eurot.

Hetkel kuum