Äripäev • 8. august 2018 kell 10:03

Töötukassa ei pea vajalikuks muuta töötuskindlustuse makset

Foto: Raul Mee

Eesti Töötukassa nõukogu teatas, et teeb valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele ehk 2,4% tasemele, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

Töötukassa juhi Toomas Tamsare sõnul vaatas nõukogu läbi võimalikud kriisistsenaariumid ning leidis, et laekuva rahaga saab hakkama ka keerulisematel aegadel.

"Arvesse tuleb võtta ka seda, et kasvanud on töötukassa kohustused inimeste ees. Töötukassa kulud, näiteks töötuskindlustushüvitis, on otseselt seotud palkadega, nii et reserv peaks kasvama palgakasvuga samas tempos, et senist puhvrit säilitada," lisas Tamsar.

Tuleval aastal on 2,4% maksemääraga töötuskindlustuse kogutulu 202 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulu aga 163,1 miljonit eurot.Prognoosi kohaselt kulub järgmisel aastal töötuskindlustushüvitisele 55,3 miljonit eurot, koondamishüvitisele 13,3 miljonit eurot ja maksejõuetushüvitisele 4,2 miljonit eurot. Lisaks hüvitiste sotsiaalmaks kokku 12,9 miljonit eurot.

Tööotsijate ja töötute teenustele läheb järgmisel aastal 20,8 miljonit eurot, lisaks 6,8 miljonit töötust ennetavatele meetmetele ning 4,8 miljonit töövõimereformi sihtgrupi teenustele - kokku 32,4 miljonit eurot.

Arvestades kõigi tulude ja kuludega suureneks 2019. aastal töötukassa vara 38,8 miljoni euro võrra. Oodatav netovara väärtus on 2019. aasta lõpuks 811,8 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpu seisuga oli töötukassa netovara väärtus 748 miljonit eurot.

Töötuskindlustus käivitus Eestis 2002. aastast. Kõige kõrgem oli makse määr 2009-2013, mil see tõusis 4,2 protsendini - töötaja tasus sellest 2,8 ja tööandja 1,4 protsenti. Töötuskindlustusmäär 2,4% kehtib 2015. aastast.

Hetkel kuum