Riik hakkab vähendama soolist palgalõhet

Äripäev • 23. august 2018 kell 9:01

Valitsus otsustas tänasel istungil muuta soolise võrdõiguslikkuse seadust, eelnõu kohaselt luuakse tööandjatele senisest mugavamad lahendused, kuidas analüüsida naistele ja meestele makstavaid tasusid.

Lisaks antakse tööinspektsioonile õigus teha avalikus sektoris järelevalvet võrdse palga põhimõtte järgimise ja rakendamise üle.

Aastast 2004 on kõigil tööandjatel kohustus tagada naiste ja meeste võrdne tasustamine sama või võrdväärse töö eest. Samuti peavad tööandjad edendama soolist võrdõiguslikkust oma organisatsioonis. Järelevalve aitab edaspidi seda kohustust paremini täita.

Palgalõhe automaatseks arvutamiseks töötatakse välja digitaalne tööriist, mis hoiab tööandjate halduskoormuse madala. Palgaandmete soopõhine võrdlus viiakse läbi nende andmete pinnalt, mida tööandjad riigile juba esitavad ning mis on registritest kättesaadavad.

Eelnõu täpsustab ka tööandjate kohustusi töötajate kohta soopõhiste andmete kogumisel ja töötajate informeerimisel naiste ja meeste võrdõiguslikkusest organisatsioonis. See tähendab andmete loetlemist, mille põhjal nii tööandjal endal, tööinspektsioonil ja teistel seaduse täitmist jälgivatel organitel, aga ka töötajatel või nende esindajatel on võimalik hinnata sama või võrdväärse töö eest naistele ja meestele võrdse palga maksmise nõude täitmist.

Eelnõu jõustub 2020. aasta 1. juulil.

Hetkel kuum