Äripäev • 12. september 2018 kell 11:10
Euroopa Komisjon tahab pankade stressitestide eest vastutavale EBA-le anda õiguse rahapesuvastaseks võitluseks.  Foto: EBA

Rahapesuskandaalid toovad ELi keskse järelevalve

Euroopa Komisjon tegigi pärast viimaseid rahapesuskandaale ettepaneku anda Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) keskne rahapesuvastase võitluse roll.

"Rahapesuvastane järelevalve Euroopa Liidus ei ole liiga sageli olnud oma ülesannete kõrgusel. Täna anname Euroopa Pangandusjärelevalvele õiguse tagada, et eri järelevalveasutused teevad koostööd ja vahetavad teavet ning et rahapesuvastaste eeskirjade täitmist tagatakse tõhusalt kõikides ELi liikmesriikides. Samuti on EBA-l õigus nõuda võimaliku eeskirjade rikkumise uurimist ning ta muutub Euroopa kontaktpunktiks koostöös rahvusvaheliste partneritega küsimustes, mis on seotud võitlusega rahapesu vastu finantssektoris," ütles finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis.

EBA-le antaks selle kava järgi õigus nõuda liikmesriikide järelevalveasutustelt võimalike rikkumist uurimist ja karistuste tegemist. EBA volitusi suurendatakse, nii et viimase võimalusena, kui riiklikud ametiasutused ei võta meetmeid kasutusele, saab ta langetada otsuseid otse konkreetsetele finantssektori üksustele. Taaskord on juttu koostöö ja andmevahetuse parandamisest ning lubatakse teha liikmesriikide rahapesuvastase järelevalve asutuste jaoks eraldi komitee.

Pärast Danske, ABLV ja ING pankadega seotud rahapesuskandaale on ELilt suuremat tegutsemist oodatud mitmest küljest. "Meie toetame kõiki pingutusi, mis tooksid kaasa koordineeritud lähenemise rahapesu-vastasesse võitlusse. Ideaalne oleks üks keskne asutus," ütles näiteks Euroopa Keskpanga nõukogu liige Benoit Coeure reedel euroala rahandusministrite kohtumise järel.

Ka euroala rahandusministrite nõukogu esimees ja Portugali rahandusminister Mario Centeno märkis, et hiljutised uudised näitavad, et euroalas tuleb teha rahapesu vastu rohkem, kui seni on tehtud.

Komisjoni ettepanekut peavad arutama Euroopa parlament ja Euroopa Nõukogu.

Hetkel kuum