Äripäev • 24. september 2018 kell 11:22
Poola meeleavaldajad juulikuus ülemkohtu seaduse muutmise vastu protesteerimas  Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjon kaebab Poola Euroopa Kohtusse

Poola kohtureformid tekitavad Euroopas kahtlusi, et riik üritab kohtuvõimu iseseisvust õõnestada, nüüd päädisid need Euroopa Kohtusse kaebamisega.

Poola uue ülemkohtu seadusega langetatakse ülemkohtu kohtunike pensioniiga 70-lt 65-le eluaastale, mistõttu on Euroopa Komisjoni hinnangul tekkinud oht, et 72 ülemkohtu kohtunikust sunnitakse 27 pensionile minema. Selle meetme tulemusena peaks pensionile minema ka ülemkohtu esimene esimees, kelle Poola põhiseaduses sätestatud kuueaastane ametiaeg lõppeks seega enneaegselt.

Ülemkohtu kohtunikud peavad edaspidi ametiaja pikendust küsima presidendilt, kelle langetavaid otsuseid mingi reglement täpsemalt ei piira, lisas Komisjon teate vahendusel.

See on Komisjoni hinnangul vastuolus ELi õigusega, sest õõnestab kohtute sõltumatuse põhimõtet, sealhulgas kohtunike ametist tagandamise keelu põhimõtet.

Kuna Poola Komisjoni kurjadele kirjadele suuremat reageerinud ei ole, siis andis Komisjon asja Euroopa Liidu Kohtusse. Komisjon palus Euroopa Kohtul määrata ajutised meetmed, millega taastada Poola ülemkohtus olukord, nagu see oli enne 3. aprilli, mil vaidlusalused uued seadused vastu võeti.

Samuti on komisjon otsustanud taotleda Euroopa Kohtult asja menetlemist kiirendatud korras, et saada võimalikult kiiresti lõplik kohtuotsus.

Hetkel kuum