Silvano maksab aktsiakapitali vähendamise välja jaanuari lõpus

Silvano aktsionäride koosolek  Foto: Andres Haabu

29. oktoobril kanti äriregistrisse AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine juunis toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustati vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali 7 200 000 euro võrra 10 800 000 eurolt 3 600 000 euroni. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,20 euro võrra aktsia kohta. Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Silvano aktsiakapitali suurus 3 600 000 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 7 200 000 eurot (0,20 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 30. jaanuaril 2019. Silvanole kuuluvate oma aktsiate eest aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta.

Aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. juulil.

Hetkel kuum