Äripäev • 14. november 2018 kell 10:01
Kuigi Ida-Virumaal on suuri tööstusettevõtteid, on seal töötute hulk suur.   Foto: Eiko Kink

Eesti Pank: uusi töökohti saaks luua Ida-Virumaal

Kolmapäeval avaldatud tööturu andmed näitavad, et jätkuvalt on tööpuudus madal ja napib vaba tööjõudu. Samas on tööga hõivatud inimeste osakaal Eesti piirkondades väga erinev ja kõige rohkem on ruumi uute töökohtade loomiseks Ida-Virumaal, kirjutab Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Keskpanga ökonomist märgib, et kuigi riigi keskmine hõive määr on kõrge, on erinevused piirkondade vahel suured. Kui Harjumaal töötas 2018. aasta kolmandas kvartalis 74% tööealistest, siis Ida-Virumaal kõigest 58%. Tööturul osalevatest inimestest olid Harjumaal ilma tööta 4,6%, Ida-Virumaal aga 10,6%.

„Seega ei ole vaba tööjõudu kogu Eestis ühtlaselt vähe. Lisaks sellele võime vaid töötuse määra erinevuse põhjal alahinnata seda, kui palju inimesi Kirde-Eestis töötajate ridadesse lisanduda võiksid,“ kirjutab Soosaar. Kehvem väljavaade endale töökoht leida vähendab inimeste motivatsiooni tööturul osaleda ehk aktiivselt tööd otsida. Harjumaal ulatus tööjõus osalemise määr 15–74aastaste seas 78%ni, kuid Ida-Virumaal oli see 65%.

Soosaar kirjutab, et maksu- ja tolliameti andmed näitavad, et deklareeritud palgatulu saajate arv 2018. aasta kestel kasvas, mis on vastuolus täna avaldatud tööjõu-uuringul põhineva hinnanguga. Selle erinevuse taga võib tema sõnul olla mitu tegurit. Näiteks alahinnatakse tööjõu-uuringus hõivet juhul, kui rahvaarv aasta jooksul suureneb, näiteks rände mõjul. Sellele viitavad politsei- ja piirivalveameti hiljutised andmed lühiajalise töötamise registreerimise kohta.

Teine võimalus on Soosaare sõnul see, et n-ö mustalt töötamine väheneb. See võib olla tingitud asjaolust, et keskmisest madalama palga korral sel aastal tööjõu maksumäär alanes ja see tõenäoliselt vähendas soovi mitteametlikult töötada.

Hetkel kuum