Äripäev • 14. november 2018 kell 8:36

Justiitsministeerium piirab 700 tankisti tegevust

Metsade vahel elav tankist, kes võlgneb võlausaldajatele miljoneid eurosid.  Foto: Eiko Kink

Justiitsministeerium töötas välja äriseadustiku muutmise, et vähendada tankistide kasutamist Eesti ettevõtluses ja parandada üldist ärikultuuri taset.

Eesti võlausaldajate liidu andmetel tegutseb Eestis aktiivselt umbes 700 tankisti, kellega on seotud enam kui 10 000 äriühingut koguvõlaga 355 miljonit eurot, vahendab ERR.

Tankistide teenuste kasutamise vähendamiseks kaotab eelnõu võimaluse võõrandada osaühingu osalust olukorras, kus osaühingul on täitmata talle seadusega kehtestatud aruandluse kohustus.

Samuti piiratakse vangistusseaduse tähenduses kinnipeetavate võimalust osaleda äriühingu juhatuses, seda asendavas organis ning nõukogus.

Lisaks võimaldatakse kohtumäärusega keelata teatud juhtudel korduvalt pankrotimenetluse raugemise põhjustanud isikutel kuni üheks aastaks tegutseda juhatuse või seda asendava organi liikme või likvideerijana.

Seadus on planeeritud jõustuma 2020. aasta juunis.

Hetkel kuum