Äripäev • 8. detsember 2018 kell 8:18

Euroopa Liidu eelarve sai algse heakskiidu

Täna sai Brüsselis Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve liikmesriikide saadikutelt heakskiidu. Eelarve kulu kasvaks aastaga 3,2 protsenti, 165,8 miljardile eurole.

Euroopa Liidu 2019. aasta eelarve on saanud esialgse heakskiidu.  Foto: EPA

Esialgse kokkuleppe saavutas eesistujariik Austria ja läbirääkimistel Euroopa Parlamendi esindajatega 4. detsembril. Euroopa Parlamendi täiskogu arutab kokkulepet järgmisel nädalal, teatas rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Kaie Koskaru-Nelgi sõnul sillutab saavutatud kokkulepe teed eelarve vastuvõtmisele enne aasta lõppu, juhul kui seda toetab ka europarlament.

Koskaru-Nelk tõi olulise kohana välja transpordiühenduste, energiavõrkude ja digitaalsete ühenduste arendamiseks ette nähtud 3,8 miljardit eurot. "See on Baltimaadele oluline seetõttu, et teiste üleeuroopaliste ühenduste hulgas rahastatakse siit ka Rail Balticu rajamist. Meile samuti olulisi teadusuuringuid ja innovatsiooni toetatakse Horisont 2020 programmi kaudu 12,3 miljardi euroga," selgitas asekantsler.

Ministeeriumi teatel on Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve prioriteedid majanduskasvu ja tööhõive edendamine, noorte toetamine ja julgeoleku tagamine. Kokkuleppe kohaselt on 2019. aasta eelarvega võetavate kulukohustuste kogusummaks kehtestatud 165,8 miljardit eurot ja tehtavate maksete kogusummaks 148,2 miljardit eurot. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad kulukohustused 3,2 protsenti ja maksed 2,4 protsenti.

Kulukohustused on õiguslikud lubadused kasutada raha tegevusteks, mille rakendamine ulatub üle mitme eelarveaasta. Maksetega kaetakse kulud, mis tulenevad käesoleva eelarveaasta ja eelnevate eelarveaastate jooksul Euroopa Liidu eelarvesse kirjendatud kulukohustustest.

Hetkel kuum