Äripäev • 15 märts 2019

Riik maksab poole automatiseerimisest kinni

Ettevõtlusminister Rene Tammist  Foto: Postimees/Scanpix

Pool automatiseerimisest ja kuni 200 000 eurot – sellises ulatuses on riik nõustunud kinni maksma ettevõtjate digitaliseerimise investeeringud.

Investeeringutoetuseks eraldatakse kokku 3 miljonit eurot, sellele lisandub veel digidiagnostika toetamine, millega otsitakse Eesti ettevõtetese 2,3 miljoni euro eest töölõike, kus saaks paremini rakendada digitaalseid või robotlahendusi, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

„Üheks suurimaks tööstussektori väljakutseks on digitaliseerimine. Samas võimaldaks see oluliselt tõsta meie majanduses loodavat lisandväärtust. Oluline on tööstusettevõtete toetamine väärtusahelates kõrgematele positsioonidele tõusmisel, kasutades automatiseerimise ning kaasaegsete digitaalsete tehnoloogiatega avanevaid võimalusi,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Hetkel on tööstusettevõtjatel võimalik saada EASist toetust digidiagnostika läbiviimiseks, mis annab hinnangulise soovituse digitaliseerimis- ja automatiseerimisalaste parendustegevuste osas, nende tegevuste võimaliku ajakava ning hinnangu tegevuste maksumusele, tasuvusajale ning mõjule ettevõtte majandusnäitajatele.

Nüüd arendavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning EAS partnerluses ettevõtjatega järgmise etapi toetuslahendust, mille abil saaks alates juunist pakkuda tööstusettevõtjatele rahalist lisakatet digitaalsetesse tehnoloogiatesse investeerimisel. Kahe meetme kogumahuks on 5,3 miljonit eurot, millest 3 miljonit suunataksegi investeeringute toetuseks.

Ettevõtetel on investeerimistoetuse abil võimalik katta kuni 50% abikõlbulikest kuludest kuni 200 000 euro suuruses mahus. “Ettevõtted vajavad kindlustunde tekitamiseks edulugusid, mis annaksid neile julgust ja soovi digitaliseerimisega ulatuslikumalt tegeleda ning mille läbi nad ka ise õpiksid ning teisi inspireeriksid”, sõnas minister Tammist.

Oluliseks eelduseks digitaliseerimise ja automatiseerimise investeeringutoetuse saamiseks on ettevõttes eelnevalt läbi viidud digidiagnostika, milleks võib ettevõtja kasutada nii riigi poolt pakutavat digidiagnostika toetust kui viia läbi see enda ressursside varal. Digidiagnostika alusel koostataksegi ettevõtte digitaliseerimise teekaart.

Hetkel kuum