Äripäev • 21 märts 2019

Veeberid ehitavad Tartusse Emajõe kaldale uue linnaku

Tartu volikogu algatas kesklinna läheduses Turu ja Väike-Turu tänava ning Emajõe vahel paikneva ala detailplaneeringu.

Arhitekt Must OÜ võidutöö "Lõpused".  

Turu 18 krundi ja lähiala planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 hektarit. Ala arendaja on OÜ Giga Investeeringud. Kinnisvaraettevõte Giga Investeeringud kuulub Giga kontserni, mis kuulub soojaärimehe Tiit Veeberi pärijatele. Giga Investeeringuid juhivad Franek ja Janek Veeber.

Detailplaneeringu eesmärk on kujundada katlamaja territooriumist elu- ja ärilinnak. Planeeringuvõistluse võidutöö järgi peaks krundi kesklinnapoolsele osale tulema kuuekorruseline elu- ja ärilinnak, keskele hotell ja spaa, kaguossa ühekorruseline kaubandushoone ning Emajõe äärde Väike-Turu tänavat Lina tänavaga ühendav tänav ja kaldapromenaad. Praeguse katlamaja hoonestusest jäävad alles korsten ja raudtee estakaad.

Kavandatud on ka kergliiklustee rajamine, krundipiirete ja avaparklate rajamine pole lubatud, parkimine tuleb planeerida hoonete mahtu. Vähemalt kümme protsenti alast peab olema kõrghaljastatud, säilitades seejuures võimalikult palju olemasolevaid puid.

Giga Investeeringud ostis kõnealuse Tartu kinnistu Rein Kilgi firmadelt 2012. aastal. OÜ Giga Investeeringud 2017. aasta müügitulu oli 495 511 eurot ja kasum 38 096 eurot. Giga Investeeringite emafirma Giga teenis 2017. aastal üle 3 miljoni euro kasumit.

Ettevõtte pärast käis kohtulahing

Testamendiga jaotati Tartu soojaärimehe Tiit Veeberi varandus võrdselt kolme järeltulija vahel: vanem poeg Janek, tütar Kristin ning Janeki ja Kristini poolvend Kaur. Isa äride juhtimist jätkas Janek Veeber.

2012. aasta suvel sõlmitud notariaalse kokkuleppe kohaselt pidi Janek teistelt pärandiosad välja ostma. Kristin ja Kaur nõustusid müüma oma osa mitme miljoni euro eest ja raha pidi laekuma jupikaupa mitme aasta jooksul.

Veeberite perefirmal Giga läks järjest paremini ja Kaur teatas kahe aasta pärast, et tühistab senised kokkulepped ja alustab poolvenna Janeki vastu kohtulahingut, nõudes 10,5 miljonit eurot. Ta ei saanud kohtus õigust.

Giga AS teenis 2017. aastal 10,57 miljoni eurose käibe juures 3,18 miljonit eurot tegevuskasumit. Aasta varasemaga võrreldes ettevõtte müügitulu kahanes 7% ja tegevuskasumi rentaablus oli 30% (aastane muutus 20,22 protsendipunkti). Aruandeaasta lõpus töötas ettevõttes 79 töötajat (täistööajale taandatult) ja aastaga töötajate arv kahanes 3 võrra.

Suurimaks müügitulu allikaks oli soojus- ja jahutustrasside ehitus ning rekonstrueerimine, samuti üldehitus, kokku summas 6 339 537 eurot. Kogu müügitulust moodustab see 60%. Teiseks suuremaks müügitulu allikaks oli hakkepuidu müük summas 2 288 263 eurot, mille osatähtsus on 22% kogu müügitulust.

Hetkel kuum