Äripäev • 16. märts kell 17:14

Eriolukorra info: Valga elanikud saavad käia Valkas tööl

Piir.  Foto: Erik Prozes

Valitsus kehtestas seoses eriolukorraga liikumispiirangutele täiendavad selgitused. Nimelt saavad Valga-Valka elanikud liikuda naaberlinna tööle ja tagasi.

Järgneb korraldus muutmata kujul:

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 3 alapunktiga 61 järgmiselt:

„61) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Valgast Valkasse ja vastupidi;“.

2. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a

Hetkel kuum