Kohus andis ABTG juhtumis õiguse Maksu- ja Tolliametile

08. jaanuar 2004, 16:23

Kohus tunnistas Maksu- ja Tolliameti tegevuse ABTG juhtumis seaduslikuks.

Tallinna ringkonnakohus kuulutas täna välja kohtuotsuse, millega jättis rahuldamata AS-i Adonis Baltic Timber Group (ABTG) kaebuse maksu- ja tolliameti tegevuse peale seoses ettevõttele enammakstud käibemaksu tagastamise peatamisega revisjonide käigus.

Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametis on ABTG suhtes käimas menetlused 2001. aasta jaanuari ja veebruari ning märtsi käibemaksu tagastamise seaduspärasuse üle. Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuamet peatas oma otsustega käibemaksu tagastamise ning ABTG vaidlustas need otsused kohtus.

Märtsikuu käibemaksu tagastamise osas jättis Riigikohus oma otsusega jõusse Tallinna Halduskohtu 28. novembri 2001. aasta otsuse. Selle otsuse kohaselt kohustati maksuhaldurit vaadata uuesti läbi AS Adonis Baltic Timber Group enammakse tagastamise taotlus märtsikuu kohta 30 päeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumisest. Maksuametil tuli otsustada, kas käibemaks viivitamata tagastada või teha uus otsus tagastamise peatamiseks.

Lähtuvalt kohtuotsusest, tegi Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuamet 30 päeva jooksul uue otsuse, millega peatas endiselt enammakstud käibemaksu tagastamise märtsikuu osas. AS ABTG vaidlustas ka selle otsuse Tallinna Halduskohtus ning kohus tegi 4. septembril 2003 otsuse, millega jättis ABTG kaebuse rahuldamata ja leidis, et Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti otsus oli õige ning põhjendatud.

Jaanuari- ja veebruarikuu kohta tehtud otsuste osas lõppes esimene ring halduskohtus sellega, et Riigikohtu 5. mai 2003 otsusega saadeti kohtuasi uueks lahendamiseks tagasi Tallinna Ringkonnakohtule, mis täna otsustas jätta samuti ABTG kaebuse rahuldamata.

ABTG juht Indrek Mandre, Eesti Maksumaksjate Liit, Nõmmel elavad pensionärid ja mitmed teised isikud on avalikes pöördumistes väitnud, et maksuamet on jätnud ABTG-ile revisjonide käigus kinnipeetud enammakstud käibemaksu tagastamata õigusevastaselt ja seadust valesti kohaldades ning jätnud täitmata kohtuotsused.

Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Aivar Pau ütles, et on täiesti meelevaldne väide nagu oleks käibemaksu tagastamine kohtute poolt ebaseaduslikuks tunnistatud ja maksuhaldur ei täida kohtuotsuseid. Vastupidi - on olemas nii esimese kui teise astme kohtu otsused, mis kinnitavad maksuameti tegevuse seaduslikkust.
Maksuamet ja selle õigusjärglane Maksu- ja tolliamet on täitnud kõik AS-iga Adonis Baltic Timber Group seotud kohtuotsused, mistõttu on alusetud ka väited nagu rikuks amet jätkuvalt ja süsteemselt ettevõtte õigusi. 'Tänase päeva seisuga ei eksisteeri ühtegi jõustunud kohtuotsust, mis ütleks, et maksuamet on antud menetluses maksukohustuslase raha alusetult kinni pidanud,' lisas Pau.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing