Pühapäev 11. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Varakindlustuse hüvitiste maksustamine

12. oktoober 1998, 00:00

Kindlustushüvitis on kindlustusseaduse § 12 lõike 1 järgi rahasumma, mis makstakse välja kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustuslepingu järgi varalise kahju hüvitamiseks.

Tulumaksuseaduse (TMS) § 9 lg 2 p 3 alusel ei kuulu residendist füüsilise isiku puhul isiklikku vara puudutava kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustusseltsi poolt makstud kindlustushüvitised ja muud hüvitised tulu hulka.

Kuid residendist füüsiline isik, kes maksab isikliku vara (nt korteri) kindlustamiseks kindlustusmakseid, ei saa neid makseid tuludeklaratsioonis kajastatavast tulust maha arvata, sest tulumaksuseaduse paragrahv 12 ei sätesta sellist mahaarvamist.

Seega residendist füüsilisele isikule makstud kindlustushüvitis (tulu) ei kuulu maksustamisele, kuid kindlustusmaksed (kulu) pole mahaarvatavad.

Ettevõttele ja ettevõtlusega tegelevale füüsilisele isikule (edaspidi ettevõte) makstavate kindlustushüvitiste maksustamist varakindlustusjuhtumi saabumisel (s.o kahju tekkimisel vara hävinemisest, purunemisest jne) reguleerib TMS § 36. Selle sätte kasutamine on ettevõte õigus, mitte kohustus.

Juhul, kui ettevõte TMS § 36 ei rakenda, käsitletakse kindlustusmakset nagu vara võõrandamise tasu. Kui saadud tasu ei ületa maksuarvestuslikku jääkväärtust, on kahju TMS § 13 alusel tulust mahaarvatav, kui ületab, on tasu TMS § 9 lõike 1 alusel maksustatav.

Juhul, kui ettevõte rakendab TMS § 36, ei pea kindlustushüvitist maksustama, st kasu tunnistama.

Seda tingimusel, et hüvitis kasutatakse täielikult hävinenud või purunenud vara asendamiseks sarnase varaga (nn asendusvaraga) kahe aasta jooksul pärast hüvitise saamist.

Asendusvara maksubaasiks maksuamortisatsiooni tabelis loetakse endise vara maksuarvestuslikku jääkmaksumust.

Seega, ettevõtte või ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku ettevõtluses kasutatava varaga seonduva kahjukindlustusjuhtumi tagajärjel saadav kindlustushüvitis (tulu) ei kuulu eespool toodud tingimuste alusel maksustamisele, samas asendusvara soetusmaksumus on tulust maha arvatav maksuamortisatsiooni abil ainult endise maksuarvestusliku jääkväärtuse ulatuses.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing