Signalisatsioonide paigaldajaid ootab sertifitseerimine

Tarmo Riisenberg 22. november 2001, 00:00

Eesti Kindlustusseltside Liidu tegevdirektori Katrin Hanko sõnul on sellise sertifitseerimise eesmärgiks veidigi reguleerida turvasüsteeme paigaldavaid ettevõtteid. ?Kui siiani puudus igasugune kontroll selliseid süsteeme paigaldavate ettevõtete üle, siis nüüd püüame me olukorda teha selgemaks nii tarbijate kui ka kindlustusseltside jaoks,? kinnitab Hanko.

Ka Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektori Veiko Jürissoni sõnul peaks sertifitseerimine veidigi muutma selgemaks turvaseadmetega tegelevate ettevõtete olukorda. ?Kui siiani regulatsioon selles vallas praktiliselt puudus, siis edaspidi on tarbijatel mõtet pöörduda just sertifitseeritud ja seetõttu usaldusväärsete ettevõtete poole,? leiab ta.

Sertifitseerimise nõue kehtib sissetungihäire süsteemidega tegelevatele ettevõtetele, kuid samasugust ettevõtte kvaliteedisüsteemi hindamise protseduuri läbimist võidakse tunnustuse taotlemisel kohaldada ka teistele turvasüsteemide paigaldusettevõtetele.

Turvasüsteemide all peetakse silmas inimesi ning vara tule või varguste vastu kaitsevaid süsteeme hoonete sees ja väljas, turvasüsteemide paigaldusena käsitletakse automaatseid tulekahjuteadustuse süsteeme, automaatseid sissetungihäire süsteeme, mehhaanilised turvavahendid ja automaatseid tulekustutussüsteeme (gaaskustutus- ja vesikustutus)

Turvasüsteeme paigaldavateks ettevõteteks loetakse neis valdkondades projekteerimise, paigalduse ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid. Sertifikaadi taotlemine on vabatahtlik, selle omistamine või sellest loobumine ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.

Avaldus sertifikaadi taotlemiseks esitatakse Eesti Kindlustusseltside Liidule, sertifitseerimist taotlev ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta, tunnistuse saamiseks peab paigaldusettevõte tõendama oma finantsilis-majanduslikku stabiilsust, piisavate inimressursside olemasolu paigaldatavate süsteemide projekteerimiseks, teostamiseks, kontrolliks ja hoolduseks. Ettevõtte põhitegevusega seotud projekteerimis- ja paigalduspersonal peab koosnema vähemalt kahest isikust.

Tunnistuse saamiseks peab paigaldusettevõte olema läbinud ka sertifitseerimise, mis toimub kvaliteedisüsteemi vastavushindamise teel vastavalt siseministri 14. novembri 2000. a määruses nr 69 toodud sertifitseerimise tingimustele ja korrale või omama EVS-EN ISO 9001:2000 kvaliteedisüsteemi vastavussertifikaati.

Sissetungi häiresüsteeme paigaldav ettevõte peab oma tegevuses lähtuma ka Eesti Turvaettevõtete Liidu ja Eesti Kindlustusseltside Liidu poolt välja töötatud ?Sissetungimishäire süsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse eeskirjast? ning standardist ?Häiresüsteemid - Sissetungimishäire süsteemid?. Automaatsete tulekahjuteadustuse ja tulekustutussüsteemide paigaldusega tegelevad ettevõtted lähtuvad oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest.

Sertifikaadi saamiseks peab paigaldusettevõttel olema kompetentne müügijärgne- ja hooldusteenindus, mis on suuteline teostama parandust lepingutes sätestatud aja jooksul, teostatud paranduse tulemus peab tagama süsteemi nõutava toimimise. Müügijärgne ja hooldusteenindus peab olema võimeline täitma ka kõiki lepingutega seotud erinõudmisi.

Sertifitseerimiseks peab paigaldusettevõte peab esitama ka tõestuse tegevuse üldvastutuskindlustuse katte olemasolust ning tagama turvameetmed paigaldustöid puudutava konfidentsiaalse informatsiooni kaitseks ja kontrollitud ligipääsuks informatsioonile, nõuete kohaselt peab süsteemide ülesehitust ja klienti puudutavale informatsioonile vahetut ligipääsu omavate töötajate usaldusväärsus olema kontrollitud.

Paigaldusettevõtete vastavuse esitatud nõuetele kinnitab EKsLi poolt moodustatav alaline komisjon. Sertifitseerimise järel kantakse firma Eesti Kindlustusseltside Liidu koostatavasse soovitusnimekirja. Kindlustusseltside Liidu tegevdirektori Katrin Hanko sõnul tähendab ettevõtte sellises soovitusnimekirjas olek, et kindlustusfirmad võivad selliseid firmasid oma klientidele soovitada kui usaldusväärseid, samuti võivad kindlustusfirmad teha klientidele sertifitseeritud firma valikul ka n-ö sooduspakkumisi kindlustusmaksete osas. ?Kohustuslik see siiski pole, iga kindlustusselts otsustab oma käitumise ise,? kinnitab Hanko.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing