Küpros võimaldab mitmeid makse optimeerida

Jüri Kalda 22. märts 2004, 00:00

Eurodirektiivide valguses paremale tulevikule lootes on Küpros tegelenud pidevalt oma maksusüsteemi reformimisega. Uus maksusüsteem, mis hakkas kehtima 2003. a alguses, sisaldab muuhulgas mitmeid rahvusvahelise maksude optimeerimise võimalusi.

Enam ei kohaldata 4,25% soodusmäära offshore firmadele, vaid nüüd maksavad Küprosel nii kohalikud kui ka rahvusvahelised firmad tulumaksu ühtlase 10% maksumäära alusel, mis on madalaim maksumäär ELis. Kuigi uue seadusega kaotati 4,25% maksumäär, pakub see ikkagi rea ahvatlevaid soodustusi:

- Küprose valdusfirmale makstud dividend on maksuvaba tingimusel, et dividendi maksva firma kasumist alla 50% on teenitud tuluna investeeringutest (dividend ja intress). Kui aga tulu investeeringutest ületab 50% dividende maksva firma kasumist, on dividend Küprosel ikkagi maksuvaba eeldusel, et see firma on juba mõnelt allikatulult maksnud maksu ?olulisel määral? (Küprose maksuameti arvamuse kohaselt mitte vähem kui 5%);

- väljaspool Küprost asuva püsiva tegevuskoha tulu on maksuvaba senikaua, kui selle püsiva tegevuskoha kasumist alla 50% on teenitud tuluna investeeringutelt (dividend ja intress). Kui aga tulu investeeringutelt ületab 50 % kasumist, on püsiv tegevuskoht tulumaksust Küprosel ikkagi vabastatud, kui selgub, et püsiv tegevuskoht on maksnud mõnelt allikatulult maksu ?olulisel määral? (mitte vähem kui 5%);

- 50% intressitulust on üldjuhul maksuvaba;

- tulu väärtpaberitehingutest on maksuvaba, samuti puudub maks kapitalitulult, mis teenitakse väljaspool Küprost asuvate firmade aktsiate või kinnisvara müügist;

- Küprose firma poolt mitteresidendile dividendide või intressi maksmisel tulumaksu kinni ei peeta.

Loetletud soodustused muudavad Küprose eelkõige atraktiivseks valdusfirma asukohaks. Uus seadus võimaldab Küprose valdusfirmal saada dividende välisriigis tegutsevalt tütarfirmalt ilma tulumaksu kinni pidamata või alandatud maksumäära kohaldades, kuna Küpros on sõlminud maksulepingud rohkem kui 40 riigiga. Teistest ELi liikmesriikidest saadud dividendide maksustamist reguleerib aga ema- ja tütarettevõtja direktiiv.

Teiseks: Küprose valdusfirma naudib nende dividendide maksuvabastust, st Küprose valdusfirma dividendidelt tulumaksu ei maksa. Järelikult on Küprose valdusfirmal võimalik maksta dividende ja intressitulu mitteresidentidele ilma tulumaksu kinni pidamata ja maksmata. Lühidalt, Küprose seadus võimaldab välisriigis tegutseval äriühingul maksta dividendid mitmel juhul läbi Küprosel asuva valdusfirma mitteresidendist aktsionäridele või mitteresidendist emafirmale ilma maksukohustuseta.

Soodustused muudavad Küprose soodsaks asukohaks ka rahvusvahelisele investeerimisfondile: kasum aktsiatega kauplemisest on maksuvaba. Samuti ei maksustata kasu, mida saadakse mõnel tunnustatud väärtpaberibörsil noteeritud aktsiate müügist või väljaspool Küprost asuva kinnisvara müügist või firma aktsiate müügist, mille vara koosneb väljapool Küprost paiknevast kinnisvarast.

Uus seadus lõi soodsa keskkonna firmade ühinemisele ja liitumisele. Äritegevuse ülekandmine on maksuvaba, samuti ei maksustata vara üleandmist ega aktsiate vahetamist. Äriühingute ühinemise registreerimisel puudub vajadus riigilõivu maksta. Lisaks lubatakse enne ühinemist tekkinud kahjum kanda edasi ühinenud äriühingusse.

Laevanduse soodne maksustamine: laevaomanike tulu Küprosel ei maksustata ja laevandusäri firmad võivad valida, kumb on soodsam: kas (a) maksta maksu maksustatavalt tulult 4,25% määra alusel või (b) laevade tonnaa?i alusel kehtestatud maksu.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing