Ühistööna jagatakse koolitust ja teenuseid tasuta

Jaana Pikalev 11. jaanuar 2011, 00:00

Valgamaa Kutseõppekeskuse juurde luuakse Valga Logistika Kompetentsikeskus, millest konsultatsioonifirma Advisio tasuvus- ja teostatavusanalüüsi järgi kasvab tulevikus rahvusvaheliselt tunnustatud logistika valdkonna professionaalse oskusteabe vahendaja ja arendaja ning uute innovaatiliste lahenduste ja ärimudelite väljatöötaja. Valga logistika kompetentsikeskuse loomise peamine eesmärk on Eesti logistikavaldkonnas tegutsevate organisatsioonide oskuste ja teadmiste taseme tõstmine transpordi ja logistika vallas, tuginedes majanduses toimuvatele muutustele.

Kompetentsikeskuse abil on võimalik toetada uute ettevõtete tekkimist ning olemasolevate edasiarendamist, kinnitab tasuvus- ja teostamiseanalüüs.

Keskus koolitab ka Lätile. Advisio konsultatsioonifirma esitletud tasuvusuuringust nähtub, et Eestis on vaja autojuhte, veokorraldajaid ja ka teisi logistikavaldkonna spetsialiste. Valgas valmivas kutseõppekeskuses plaanitakse hakata neid koolitama ka Läti jaoks.

Kompetentsikeskuses alustab tööd selle aasta juulis koos üheksa spetsialistiga Valga raudteejaama hoones. Eraldi on kavandatud rajada selle aasta suvel valmiva Valgamaa Kutseõppekeskuse uue õppekompleksi juurde 243 m2 pindalaga pakendite ja kinnitusvahendite labor, kus saab hakata uusi pakendeid välja töötama ning katsetada pakendeid ja kinnitusvahendeid ning nende kinnitamisviise.

Esimene aasta toob teenused tasuta. Valga Logistika Kompetentsikeskuse rajamiseks esitatakse põhitegevuste taotlus EASi kompetentsikeskuste arendamise toetusmeetmesse. Põhitegevuste raames on kompetentsikeskuse eelarve kogumaht ca 1,597 miljonit eurot, mille eest on tagatud keskuse toimimine 2011. aasta juulist 2014. aasta lõpuni. Projekti abikõlbulikkuse perioodi jooksul ei kavatseta tasulisi teenuseid müüa, vaid pakutakse keskuse teenuseid ja kompetentsi tasuta. Alates 2015. hakatakse kompetentsikeskuse finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks müüma tasuvusanalüüsis toodud teenuseid fikseeritud tasude eest.

Valga kompetentsikeskus hakkab end ära majandama tasuliste teenuste pakkumisega. Küsimustele vastab Advisio OÜ konsultant Raido Roop

Mida ütleb analüüs logistika kompetentsikeskuse rajamise tasuvuse ja teostatavuse kohta? Arvestades Valga linna arengut ja asukohta ning logistilist potentsiaali, on keskus vajalik ja regionaalarengule positiivse mõjuga. Keskus koosneb kaheksast inimesest kontoripindade ja pakendilaboriga.

Keskuse rajamine ja ülevalpidamine 2011-2014 on EAS ja Valga linna rahastuse abil võimalik ja teostatav. Nendel aastatel tehalkse teoks analüüsis toodud investeeringud, töötatakse välja teenused ning luuakse kontaktvõrgustik. Tasulise teenusena on esialgu kavandatud hakata pakkuma pakendilabori katsetusi - pakendid ja nende kinnitamine, koorma ja veose ohutus, erinevad pakendamise ja kinnitamise viisid vastavalt kauba iseloomule. Analüüsis toodud seitsme valdkonna kõiki teenuseid hakatakse pakkuma tasulistena alates 2015. aastast.

Kellele on rajatav keskus kasulik, millised ettevõtted sellest tulu saavad? Otsest kasu saavad logistikateenuseid pakkuvad ja logistikateenuseid tarbivad ettevõtted, kellel avaneb võimalus kasutada professionaalset abi. Otseselt ja kaudselt saavad kasu kõik Eesti logistikaettevõtted.

Kui suurt majanduslikku tulu loob logistika kompetentsikeskuse rajamine riigile ja eraettevõtetele? Eraettevõtete tulu pole võimalik otseselt hinnata, kuna keskuselt saadud nõuannetega ja teenuste tõhustamisega on ettevõtjatel võimalik oma ärimudelit muuta ja uuendada ning saavutada suurem kasum.

Riik võidab kaudselt regionaalarengu hoogustumisest, ettevõtluse arengust ning Eesti tuntuse kasvust logistikasektoris.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:45
Otsi:

Ava täpsem otsing