Piiriülesed euromaksed lihtsustavad äriajamist

Ege Luus 23. märts 2011, 00:00

Sellest aastast saavad kõigi Eesti krediidiasutuste kliendid teha SEPA (Single European Payment Area) piirkonnas piiriüleseid euromakseid siseriiklike maksetega võrdse hinnaga. See ei tähenda, et Eestis rakendatakse kõiki üleeuroopalisi nõudeid makseskeemidele ja -standarditele.

Konkurentsi tõhustamiseks euroala piires ei piirduta ainult piiriüleste ja siseriiklike maksete hindade ühtlustamisega. Kõik SEPA piirkonna maksed peavad nii tähtajalt kui ka tehniliselt formaadilt vastama ühele standardile, et kliendil oleks nii siseriiklikke kui ka piiriüleseid makseid ühtviisi lihtne teha.

Jõustub lähiaastatel. Peagi tuleb neil SEPA piirkonna makseteenuse kasutajatel, kes esitavad makseid panka maksekogumite ehk failidena, minna üle uuele formaadile. Kliendi ja panga vaheline suhtlus hakkab baseeruma XML-sõnumitel, mis on kirjeldatud universaalses finantssektori sõnumistandardis ISO 20022.

Tänu sellele saavutatakse ühtne üleeuroopaline standard, mis on pangast ja tema asukohariigist sõltumatu. Kõik SEPA piirkonna pangad hakkavad aktsepteerima sama formaati. Sellega kaotatakse tehnilised piirangud, mis senini tegid kliendile liikumise pankade vahel keeruliseks.

Näiteks, kui ettevõte soovis valida makseteenuste jaoks uue panga, pidi ta esmalt uurima, millist failiformaati konkreetne pank kasutab ja kas ettevõtte kasutatav raamatupidamistarkvara (ERP) seda failiformaati toetab. Pärast ühtsele standardile üleminekut ei pea ka ERP tootjad edaspidi investeerima erinevate maksefailide formaatide toetuse väljaarendamisse.

Uue standardi võimalused. Uus standard võimaldab SEPA-maksetel vahetada makseinfot oluliselt rohkem ja paremini struktureerituna. Näiteks saab maksekorraldusel näidata maksja infole lisaks ka infot tegeliku maksja (isik, kelle eest makse maksja kontolt algatatakse) kohta, samuti nii saaja (isik, kelle kontot krediteeritakse) kui ka lõppsaaja kohta.

Selline tehniline võimalus loob ettevõtetele oluliselt parema keskkonna luua piiriüleseid finantskeskusi ja tsentraliseerida ettevõtte (grupi) arveldusi ning seeläbi saavutada suuremat efektiivsust. Põhimõtteliselt on võimalik kõik ettevõtte euroarveldused üle Euroopa teha ainult ühte pangakontot omades, mis loob ettevõttele hea eelduse likviidsuse efektiivsemaks juhtimiseks ja intressitulu maksimeerimiseks.

Uue standardi rakendamine eeldab ka täielikku siseriiklikult kontonumbrilt rahvusvahelisele (IBAN) üleminekut. Lisaks saab SEPA-makseid algatada vaid teenustasu tüübiga "jagatud kulud".

Euromaksete SEPA-mudelile ja ISO 20022 formaadile üleminek saab meile aina reaalsemaks. Euroopa Nõukogu määruse kohaselt, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded, saavad sellised standardid nagu rahvusvaheline pangakontonumber IBAN, panga tunnuskood BIC ja finantstehinguid käsitlevate sõnumite standard ISO 20022 tulevikus kohustuslikuks kõikide maksetehingute puhul. Eeskujuks võib tuua Soome, kus juba enne määruse kinnitamist võeti SEPA-mudel ja ISO 20022 standard möödunud aasta novembris siseriiklikult kasutusse.

SEPA-reeglite rakendamine pole üksnes järjekordne infrastruktuuri muudatus. See on võimalus uute ärimudelite rakendamiseks, mille abil saab tõsta ettevõtte kasumlikkust ja efektiivsust.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:09
Otsi:

Ava täpsem otsing