Argumenteeritud juhtimine

Saatest selgitab, kuidas argumenteeritud otsuseid võetakse suurema usaldusega vastu ning selline lähenemine otsuse tegemisele muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks.

Äripäeva saated saatesarjast Argumenteeritud juhtimine