Kõik Eestis registreeritud kaubamärgid jäävad kehtima

Ingrid Matsina 27. aprill 2004, 00:00

Kõigis ELi liikmesriikides kehtivad kaht liiki kaubamärgid: liikmesriigi riigisisesed kaubamärgid ja Euroopa Ühenduse kaubamärgid. Liikmesriigi riigisisesed kaubamärgid kehtivad ainult liikmesriigi enda piires, Euroopa Ühenduse kaubamärgid aga kõigis ELi liikmeriikides.

Pärast Eesti ühinemist esitatud Eesti kaubamärgitaotluste ja Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotluste korral toimub registreerimisel tavaline taotluste võrdlemine: kui kaubamärgid vastanduvad (st on identsed või äravahetamiseni sarnased ning kaubad-teenused identsed või samaliigilised), saab kaubamärgi omanikuks isik, kelle taotluse esitamise kuupäev on varasem.

Kui enne 1. maid registreerimiseks esitatud kaubamärki võrdleb patendiamet 50 000 Eesti kaubamärgiga, siis alates 1. maist esitatud kaubamärk peab erinema juba 350 000 varem kaitstud kaubamärgist.

Erinevalt Eesti patendiametist ei kontrolli Euroopa kaubamärgiamet kaubamärkide sarnasust varem kaitstud Euroopa Ühenduse kaubamärkide ja liikmesriikide kaubamärkidega. Seega peab kaubamärgiomanik alates maist ise jälgima registreeritavaid Euroopa Ühenduse kaubamärke ja vajadusel esitama vastulause.

Teine on olukord enne 1. maid registreerimiseks esitatud Eesti kaubamärgi ja enne 1. maid registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi puhul. Selliste kaubamärkide sarnasuse puhul on eelisõigus kaubamärgi kasutamiseks Eesti kaubamärgi omanikul, seda sõltumata sellest, kumb kaubamärk on tegelikult registreerimiseks varem esitatud.

Kõik enne 1. maid registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgid hakkavad Eestis kehtima nii, nagu oleks nende registreerimiseks esitamise kuupäev 1. mai 2004.

Ühinemisleping näeb ette, et juhul kui tekib konflikt ühinemiseelselt registreeritud või registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi ja Eesti kaubamärgi (või ärinime) vahel, on Eesti kaubamärgi (või ärinime) omanikul õigus riigisisese kohtu kaudu keelata Euroopa Ühenduse kaubamärgi kasutamine Eestis. Riigilõivuseadusega on sellise hagi esitaja riigilõivust vabastatud.

  • Euroopa Ühenduse kaubamärkide kohta vaata ka siseturu ühtlustamise ameti kodulehekülge oami.eu.int

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 14:23
Otsi:

Ava täpsem otsing