Kolmapäev 7. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Andmete kvaliteet tagab usaldusväärsuse

Ivika Allekand 06. mai 2004, 00:00

Ettevõtluskeskkonnas on klientide lojaalsuse suurendamine oluline konkurentsieelis. See tähendab sihipärast kliendistrateegiat (inglise keeles Client Relationship Management) ja/või tootestrateegiat (Activity Based Management). Samas võib suunatud strateegia kaotada oma efekti, kui infoallikana kasutatav andmebaas annab valeinfot või kui vajaliku informatsiooni kättesaamiseks tuleb teha olulisi järeleandmisi.

Ideaalsel juhul toimib süsteem nii, et juhtkond annab analüütikutele teada, millistele strateegiliselt olulistele küsimustele soovitakse vastust saada, analüütikud kas teevad ise päringud või edastavad nende tegemise mõnele teisele spetsialistile. Tulemused saadakse kiiresti ja kogu soovitud teave suunatakse juhtkonnale, kes langetab otsused juba usaldusväärsetele andmetele tuginedes.

Ettevõtte infosüsteemi suhtes kindluse saamiseks tehakse aeg-ajalt infosüsteemiauditeid. Samas on juhtide suust kuuldunud ütlusi, et ?neid andmeid ei saa arvatavasti täielikult usaldada? või ?ma ei tea, kas need andmed on usaldusväärsed?.

Ettevõtte infosüsteem talletab ettevõtte jaoks äriliselt väärtuslikku informatsiooni, nii operatiivset kui ka analüütilist. Samas ei ole andmete kvaliteet otseses seoses infosüsteemi töö efektiivsusega, pahatihti ei taga viimane kogutava informatsiooni kõrget kvaliteeti. Teadmise andmete kvaliteedist ja võimalustest olukorda parendada annab andmekvaliteediaudit.

Rahvusvaheliselt tuntud ISO terminoloogia kohaselt defineeritakse kvaliteeti kui määra, mille olemuslike omaduste kogum täidab eeldatavaid või seatud nõudeid. Andmetega on seotud kolm olulist sihtgruppi: andmete tootjad, töötlejad ja kasutajad. Andmeid peetakse kõrgekvaliteedilisteks, kui need sobivad andmekasutajatele kasutamiseks.

Andmekvaliteediaudit on tegevus, mille käigus hinnatakse ja analüüsitakse organisatsiooni jaoks strateegiliselt oluliste andmete olemasolu ja nende tõhusust ehk seost organisatsiooni üldiste eesmärkidega ning andmete kvaliteedi vastavust rahvusvaheliselt üldtunnustatud nõuetele. Kitsamas tähenduses hõlmab andmekvaliteediaudit ainult andmebaasidesse talletatud andmete analüüsimist (stored data analysis), laiemas tähenduses tervet andmete kogumise, töötlemise, jaotamise ja esitamisega seotud tegevuste ning töötajate rollide hindamist.

Andmekvaliteediauditit võib käsitleda omaette projektina, kuid võib vaadelda ka andmete hindamise protsessi baasetapina. Näiteks kui kaheldakse andmete õigsuses, võib piisata sellest, kui tellida sõltumatult eksperdilt andmete kvaliteedi hinnang. Samas, kui ühendatakse infosüsteeme või ehitatakse andmeladu, on targem tellida hinnang ja teostus üheskoos.

Andmekvaliteediaudit peab välja tooma kõrvalekalded äriloogikast, andmebaasi kuritarvitamised ja vastuseta jäänud äriküsimused. Samuti peab andmete auditeerimise tulemusena selguma täiendavate sisestus- ehk loogikakontrollide vajadus.

Andmete auditeerimine võimaldab vältida probleeme info kasutamisel. Kui andmete kvaliteet on madal, saavad hilisemad analüüsid olla vaid ebatäpsed.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing