Äripäev sidus Siffi alusetult maksupettusega

Maria Mägi 21. september 2006, 00:00

Ajaleht Äripäev avaldas 15. septembril 2006. a uudisloo pealkirjaga "Sifiga seotud firma arvevabriku klient", milles kajastati maksuameti poolt läbiviidavat uurimist OÜ Palermo Grupp poolt toime pandud võimaliku maksupettuse osas ning nimetati üheks fiktiivsete arvete esitajaks ASi N-Terminaal Hulgi.

Uudisloo taustaks on suureformaadiline Endel Siffi pilt, mis moodustab ligi veerandi artikli kogumahust. Uudisloo ülesehitus seob ühemõtteliselt Endel Siffi väidetava maksupettusega.

Endel Siffi isiku ega ka AS N-Terminaal Hulgi sidumine artikli teemaga, rääkimata sellele kesksele kohale asetamisest ei ole mitte mingil alusel põhjendatud. Tegemist on lugeja eksitamise ning põhjendamatu Endel Siffi ja AS N-Terminaal Hulgi maine kahjustamisega.

Esiteks nähtub ka artiklist endast, et prokuratuur ei soovinud kinnitada ühegi ettevõtte seotust maksupettusega. Sellest hoolimata näitab artikkel konkreetses vormis, justkui oleks Endel Siffi osalusega äriühing maksupettusega seotud ehk olnud üks kahekümnest äriühingust, kellele esitati fiktiivseid arveid.

Tegemist on pahatahtlikult esitatud ebaõige väitega. Ükski tehing OÜ Palermo Grupp ja AS N-Terminaal Hulgi vahel ei ole olnud fiktiivne - nimetatud äriühingult on AS N-Terminaal Hulgi ostnud 2003. aastal mõnel korral rasket kütteõli, kauba reaalne liikumine on tõendatud ning kõik majandustehingud on olnud reaalsed ja läbipaistvad. AS N-Terminaal Hulgi ei tea, et keegi oleks vastavate tehingute reaalset toimumist kahtluse alla seadnud.

Olukorras, kus AS N-Terminaal Hulgi ei ole toimuvast uurimisest teadlik ning uurimist juhtiv õiguskaitseorgan nimetatud äriühingu seotust ei kinnitanud, tuleb lugeda äriühingu sidumist võimaliku maksupettusega ennatlikuks ja teadlikult pahatahtlikuks.

Lisaks ennetavale seoste loomisele võimaliku maksupettuse ja AS N-Terminaal Hulgi vahel on äärmisel taunitav, et väljaanne on kajastanud uuritavaid faktilisi asjaolusid uuritava maksupettuse asjus, justkui nende tõesus oleks juba kinnitust leidnud. Näiteks konkreetses vormis väited: "Kokku 20 tegutsevat ettevõtet kajastasid oma raamatupidamises variettevõtete nimelt esitatud fiktiivseid arveid, mis sisaldavad kaupade ja teenuste soetamist, mida tegelikkuses ei toimunud." ning "...avalikkusele on neist [tegutsevatest ettevõtetest] teada kolm: /.../ ning ärimees Endel Sifi osalusega kaubandusfirma N-Terminaal Hulgi.")

Süütuse presumptsioonist tulenevalt ei ole asjaolude taoline kajastamine lubatav, eriti olukorras, kus väljaanne on teadlik, et tema valduses olev informatsioon on äärmiselt puudulik.

Artikkel on ehitatud üles selge eesmärgiga mõjutada lugejaid võtma negatiivset hoiakut Endel Siffi suhtes. Ehitades artikli üles selle eesmärgiga on Äripäev kajastanud informatsiooni ebaõigesti ja ühekülgselt, sealhulgas jätnud tähelepanuta avalikult kättesaadava informatsiooni.

AS N-Terminaal Hulgi ainuaktsionäriks on AS N-Terminal Grupp, kelle käive 2003. aastal oli ligikaudu 557 miljonit krooni. Ainuüksi üks tema tütaräriühingutest, kõnealune AS N-Terminaal Hulgi, ostis kõnealusel 2003. aastal kaupu ligikaudu 307 miljoni krooni eest, millest kõigest alla 700 000 krooni moodustas käive seoses OÜ-lt Palermo Grupp ostetud kütteõliga.

Kontserni majandustegevuse ulatust arvestades on tegemist sedavõrd väikeste majandustehingutega, et nende toimumist ei ole põhjendatud seostada ühe aktsionäri isikuga.

Tegemist on seega äärmiselt taunitava propagandistliku manipulatsioonivõttega, kus esiteks kajastatakse ebaõigelt faktilisi asjaolusid, rikkudes süütuse presumptsiooni, teiseks seotakse sellega ebaõigelt kajastatud kontekstis äriühing, kelle seotuse kohta uurimisega puuduvad igasugused usaldusväärsed andmed. Kolmandaks valitakse ajakirjaniku suva alusel üks isik mitmest äriühingu emaettevõtja aktsionärist, kelle mainet soovitatakse kahjustada, ja asetatakse ta täiesti põhjendamatult artikli keskmesse.

Taolise Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi ja ka Äripäeva ajakirjanike eetikakoodeksiga teravas vastuolus oleva tendentsliku artikli avaldamine on kahetsusväärne.

Vältimaks õiguslike vaidluste teket seoses maine kahjustamisega, palume võtta tarvitusele kohased meetmed taolise avaliku arvamuse tendentsliku mõjutamise edaspidiseks vältimiseks.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 16:16
Otsi:

Ava täpsem otsing