Võõrandaja ja omandaja ühisvastutus

25. juuli 2011, 00:00

Korteriühistu (KÜ) olemasolul lähevad korteriomandi võõrandamisel või pärimisel võõrandajale või pärandajale kuuluvad korteriühistu liikme õigused ja kohustused üle korteriomandi ülemineku hetkest. Seejuures on omandaja kohustatud ühistule tasuma korteriomandi võõrandaja või pärandaja poolt tasumata kulud ja muud maksed.

Seadus ei sätesta üheselt endise omaniku vastutust võlgade eest, kuid riigikohus on oma hiljutises lahendis selgitanud korteriomandi omandaja ja võõrandaja vastutuse jagunemist korteriühistu ees.

Ühistul on õigus nõuda võõrandaja omanikuks olemise ajal tekkinud võla tasumist nii korteriomandi võõrandajalt kui ka korteri omandajalt.

Seega tekib solidaarkohustus. Viimane tähendab, et kui mitu isikut peavad täitma sama sisuga kohustuse, mille täitmist võib võlausaldaja nõuda vaid ühe korra ehk esitades täies ulatuses nõude ühe solidaarvõlgniku suhtes, ei saa nõuet enam sama kohustuse osas teise vastu esitada.

Seega ühistu võib võlgade osalist või täielikku maksmist nõuda valikuliselt nii müüjalt kui ka ostjalt hoolimata müügilepingus tehingupoolte vahel kokkulepitust.

Niisiis on soovituslik kokku leppida, et notar kannaks müügihinnast kohe otse ühistule võlgnetavad summad, siis ei teki kummalgi osapoolel riski, et ühistule jääb võlgnevus.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:57
Otsi:

Ava täpsem otsing