Põllumajandus. Maaelu Edendamise Sihtasutus valis parimad karjakasvatajad

20. veebruar 2014, 00:00

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) valis möödunud aasta parimaks piimakarjakasvatajaks Ilmar Teeveti Vändra OÜst ning parimaks lihaveisekarjakasvatajaks FIE Jane Mättiku.

MES valib parimaid karjakasvatajaid koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Jõudluskontrolli Keskuse, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi, põllumajandusministeeriumi ning veterinaar- ja toiduametiga. Parimat piimakarjakasvatajat valitakse 14. korda ning lihaveisekarjakasvatajat 8. aastat järjest.

“Eestis on palju häid piima- ja lihaveisekarju. Piimatoodang on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ning see saab toimuda ainult tänu sihikindlale tõu­aretusele ning pidamis- ja söötmistingimuste parandamisele – selle taga omakorda on tublid inimesed,” rääkis MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg. “Suhteliselt uus tegevus – lihaveiste kasvatamine – on võimaldanud paljudel peretaludel maal põllumajandusega tegelda. Märkimist vääriv on inimeste julgus investeerida uude tegevusse ning seeläbi oma tulevikku planeerida,” lisas ta.

Nii piima- kui ka lihaveise kasvataja tunnustuse andmisel  jälgitakse tootmisnäitajaid, tootmisüksuse heakorda, ettevõtte majandustulemusi ja jätkusuutlikkust. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust inimestele, kelle panus lihaveisekarjade kasvatamisel on olnud arvestatav vabariigi ulatuses.

Sel aastal jäi pärast eelvalikut kandidaatide seast sõelale kolm piimakarja- ja kolm lihakarjakasvatajat.

 

Mis on mis

  • Kandidaatidele esitatavad nõuded

Aunimetus PARIM LIHAVEISEKARJAKASVATAJA
Antakse välja inimesele, kes aasta jooksul on häid tulemusi saavutanud lihaveisekarja kasvatamisel.
Võitja väljaselgitamisel arvestatakse:
karja suurust (minimaalselt 10 ammlehma);
söötmis- ja pidamistingimuste nõuetele vastavust;
puhtatõulise pulli olemasolu; loomade paaritamisel (nii puhtatõulised kui ristandkarjad) või kunstliku seemenduse kasutamist;
tõuloomade müüki teistesse ­lihaveisekarjadesse;
et kari oleks jõudluskontrollialune;
keskkonna- ja loodussõbralikkust karja kasvatamisel;
talu/ettevõtte arengut ja innovaatilisust;
jätkusuutlikkust;
näitustel ja konkurssidel osalemist ja seeläbi veisekasvatuse propageerimist.

Aunimetus PARIM PIIMAKARJAKASVATAJA 
Antakse välja  inimesele, kes aasta jooksul on häid tulemusi saavutanud piimakarja kasvatamisel.
Võitja väljaselgitamisel arvestatakse:
piimarasva ja -valgu kogutoodangut aastalehma kohta;
karja somaatiliste rakkude arvu piimas (aasta keskmisena alla 450 000 raku milliliitris);
lehmade piimarasva ja -valgutoodangu suurendamist aastalehma kohta;
lehmade tõuaretust;
keskkonna- ja loodussõbralikkust karja kasvatamisel;
heakorda tootmisüksuses;
talu/ettevõtte arengut ja innovaatilisust;
jätkusuutlikkust;
näitustel ja konkurssidel osalemist ja seeläbi veisekasvatuse propageerimist

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. February 2014, 19:09
Otsi:

Ava täpsem otsing