Rahaveski ajas riidu

30. mai 2014, 00:00

Läti suurima tuulepargi omanik, Starmani ühe asutaja Indrek Kuivalliku suurosalusega ettevõte Winergy läks oma laenuandja Norvik Bankaga pöördumatult tülli – ettevõte süüdistab panka katses Winergy kaaperdada, pank ettevõtet pettuses.

“Ennekuulmatu, kuidas Lätis asju aetakse – nagu Eesti 1990. aastatel,” ütles Winergy enamusosanikust ettevõtte Wind One juhatuse esimees Henri Treude. Käitumismustri näivad olevat üle võtnud mõlemad tüli osapooled. Põhjuseks on tõsiasi, et mängus on kümned miljonid eurod.

Piltlikult on tuulepargi puhul tegu rahaveskiga, mis saab ainuüksi Läti riigilt energiamüügi pealt umbes pool miljonit eurot kuus. Ometi on Winergy Norvik Banka esindaja Valda Kipanese sõnul maksejõuetu ega täida laenukohustust panga ees, sest kasutab rahavoo väljaviimiseks fiktiivseid laenuandjaid. Kuigi Kuivallikul õnnestus panga maksejõuetuse nõue kohtus esialgu tõrjuda, alustas firma vahetult pärast seda saneerimisega.

Vägikaikavedu on kestnud pea kaks aastat. Maha on peetud tsiviilvaidlusi, algatatud on kaks kriminaalasja, pankroti- ja saneerimismenetlus ning töösse pandud Läti peaministri uurimiskomisjon.

Eesti investorile Indrek Kuivallikule kuuluva Winergy vaidlus Norvik Bankaga sai alguse 2012. aasta sügisel, kui pank kutsus tagasi kõik ettevõttele antud laenud. Vaid mõni kuu varem laenas Norvik Banka Winergy tuulepargi rajamiseks umbes 18,6 miljoni eurot. Pank esitas avalduse ka politseisse, süüdistades ettevõtet pettuses.

Kipanese sõnul kutsuti laenud tagasi, sest Winergy ei suutnud tasuda pangale laenumakseid ega esitanud nõutud informatsiooni. “Winergy püüdis varjata pangale tagatiseks antud vara ja välja petta suures mahus panga finantseeringuid,” märkis ta. Muu hulgas süüdistab pank Winergyt  maksudest kõrvalehiilimises, dokumentide võltsimises ja ettevõtte maksejõuetusse juhtimises.

Ettevõttel kindel tuluvoog. Winergy enamusosanikust ettevõtte Wind One juhatuse esimehe Henri Treude sõnul pole Norvik Banka süüdistustel, nagu oleks Winergy maksejõuetu ja tegeleks finantspettustega, tõepõhja all. Tema selgitusel on panga eesmärk hoopis manipulatsiooni teel Winergy üle võtta. “Lätis käivad asjad teisiti, seal on ärimaastik nagu konnatiik, kus arvatakse, et võib kartmatult kõike teha,” ütles ta. Treude sõnul blokeeris Norvik Banka 2012. aasta lõpus mitmeks päevaks Winergy kontol oleva raha ja tegi hiljem ettevõtte teadmata kontolt mahakandmise. “Pank kutsus laenud tagasi ette hoiatamata ja pani sellega ettevõtte väga raskesse olukorda,” märkis Treude.

Ta lisas, et nii jäeti mulje, nagu oleks Winergy maksujõuetu. “Ometi on ettevõttel kindel tuluvoog.”

Möödunud kevadel muutus Winergy tõepoolest maksejõuetuks, sest vaidluste jada viis Winergy kriminaaluurimiseni, mille käigus arestiti ettevõtte vara ligikaudse väärtusega 40 miljonit ­eurot. Varade arestimise tõttu pole Winergy suutnud pangale laenu tasuda, olgugi et ettevõtte sõnul on mitu suurt kommertspanka valmis neile laenu andma.

Tänavu aprillis arestis Tallinna ringkonna­kohus Läti õigusabipalve peale ka Winergy pangakonto Eestis. Kontode arestimise määrus on edasi kaevatud Eesti riigikohtusse, Lätis on maksejõuetuse menetlus peatatud kuni kohtuotsusteni jõudmiseni.

Segased omandisuhted. Peale Indrek ­Kuivalliku on Winergy väikeosanik 7,9%ga Malta ettevõte ­Aeolus Investments. Äripäeva käsutuses oleva dokumendi järgi oli Aeolus Investmenti kasusaaja 2012. aasta mais Andrus Peterson, kes oli samal ajal  Winergy juhatuse esimees. Samas on Äripäev tutvunud ka kirjavahetusega, mille järgi on Malta firma lõplik kasusaaja Norvik Bankas 18,8% suurust osalust omav Jurijs Šapurovs.  2012. aasta juuni kirjades Aeolus Investmentsi omanikfirmale Magellan Foundationile kinnitas Šapurovs, et on ettevõtte lõplik kasusaaja. Kirjade järgi sõlmis Šapurovs Andrus Petersoniga optsioonilepingu, jättes endale õiguse sobival hetkel 1 euroga tagasi osta kõik Aeolus Investmentsi osakud. Sama aasta oktoobris selline tehing ka tehti.

Šapurovsi sõnul ei oma ta aga Winergys ühtegi aktsiat ega omanud neid ka ajal, mil Norvik Banka ettevõttele laenu andis. “Esindan üksnes Norvik Banka huve,” märkis ta.

Pank kahtlustab võlaskeemi. Treude sõnul on ­Šapurovs väga mõjuvõimas. “Ta korraldas ettevõttele panga kaudu laenu ja hakkas seejärel sepitsema, kuidas ettevõtet enda kontrolli alla saada,” ütles Treude. Tema sõnul on Šapurovs kasutanud Winergy ebaseaduslikuks ülevõtmiseks ära oma võimu nii pangas kui ka teistes institutsioonides. Praegu on käimas kriminaalmenetlus, mille alustas Läti prokuratuur.

Norvik Banka esindaja Kipanese sõnul kasutab Winergy tulu väljaviimiseks fiktiivseid ettevõtteid, firmade rägastiku lõplik kasusaaja on panga arvates eespool nimetatud Andrus Peterson. Kipanese sõnul tuvastas nende tellitud analüüs audiitorfirmalt Deloitte, et ühel laenuandjal, Eesti ettevõttel Firepower OÜ, on fiktiivse ettevõtte tunnused. Kipanese andmetel on Firepoweri võlanõue 35 miljonit eurot. “Usume, et selliseid fiktiivseid ettevõtteid on veelgi, näiteks Sompa Team ja Team Glory,” märkis ta.

Nii Firepowerit, Sompa Teami kui ka Team Gloryt juhib Alari Piperal, kes on omakorda erinevate ettevõtete kaudu seotud Andrus Petersoniga. Muu hulgas kuulusid ärimehed samal ajal Firepoweri osanikeringi. Praeguseks on nii Firepoweri kui ka Sompa Teami omanikud peidetud Briti Neitsisaartele ning Team Glory omanikuks on märgitud endine Wind One’i osanik Raile Paju.

Piperali kinnitusel on nii Firepoweri, Sompa Teami kui ka Team Glory tehingud Winergyga reaalsed. “Meie ei saa kommenteerida, miks on pank meie nõuete või ettevõtte kohta leidnud, et need on fiktiivsed,” märkis ta ja lisas, et tema arvates pole Norvik Banka teiste kreeditoride suhtes objektiivne. Samas pole võimalik Piperali väiteid kontrollida, sest nimetatud ettevõtted pole aastaid majandusaruandeid esitanud. Enamgi, mõlemale Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõttele on äriregistris esitatud kustutamishoiatus.

Tuulikupark võttis lisalaenu. Piperali selgitusel sõlmis Firepower, kellele kuulub 50% osalust Läti tuulepargist Targale piirkonnas, eelmise aasta mais Winergyga lepingu 13 tuuliku tarnimiseks. Samuti on Winergyle tuulegeneraatori tarninud Sompa Team, kummalegi ettevõttele pole Winergy Piperali sõnul tasunud. Team Glory nõue Winergy vastu on Piperali sõnul seotud laenulepinguga. Nimelt on Team Glory omandanud kolmanda osapoole laenunõude, kuid Piperal lepingut täpsemalt kommenteerida ei tahtnud. “Kinnitan, et tegu on reaalse tehinguga,” märkis ta.

Piperal lisas, et kuna Winergy pole tuulikute eest maksnud, esitas Firepower Läti kohtusse hagi makse sissenõudmiseks. Kohus rahuldas nõude ja see ei kuulu vaidlustamisele, ütles Piperal.

Treude kinnitas, et ühtegi fiktiivset ettevõtet pole kunagi kasutatud. “Panga väited pole üllatavad, nad on varemgi avalikkusega suheldes selliseid argumente esitanud,” märkis Treude.

Winergy koostab saneerimiskava. 16. mail taotles Winergy kohtu kaitset agressiivsete kreeditoride vastu. Treude sõnul kestab kaitse kaks kuud ja selle ajaga valmistab juhtkond ette saneerimis­kava. Kui kohus selle kinnitab, hakkab ettevõte tegutsema ja kreeditoridel puudub võimalus võlad kavaväliselt sisse nõuda. Treude sõnul on selline lahendus kõikidele osapooltele parim, sest annab investoritele võimaluse oma vara säilitada, ettevõttel edasi tegutseda ja võlausaldajatel laenud tagasi saada. Samuti ei saa sellises olukorras Norvik Banka enam laene enne tähtaega kustutada.

Kipanese sõnul on kohtult taotletav kaitse selgelt Winergy ja temaga seotud ettevõtete pahatahtlik sepitsus kohustustest kõrvale hiilida. “On teada, et Winergy saab iga kuu ligi pool miljonit eurot energiamüügist, seega on ettevõttel võimalik pangale võlg tasuda,” ütles ta. “Kas ka seekord koostatavas saneerimiskavas fiktiivseid ettevõtteid kasutatakse, on näha kahe kuu pärast.”

Investorid palusid appi Läti riiki. Treude sõnul on Winergy vaidlusest rääkinud ka Läti ministritega. “Kui peaks juhtuma, et Winergy läheb pankrotti või võetakse üle, kaebame Läti kohtusse,” märkis ta. Seda põhjusel, et siis pole riik suutnud tagada kõikidele võrdsete õigustega ärikeskkonda ega täita Eesti ja Läti vahelist investeeringute kaitse lepingut. Mullu detsembris alustas Läti peaministri eestvedamisel tööd komisjon, mis uurib Winergy ja Norvik Banka vaidlust.

Artikli valmimisele aitas kaasa läti uudisteagentuuri LETA ajakirjanik Zelma Strupka.

  • Indrek Kuivallik: Päästan oma sundinvesteeringut

Indrek Kuivallik selgitas intervjuus, et sisenes investorina Läti tuuleparki sunni tõttu, kui läks Winergyle antud laenu päästma. Lihtsat ja kiiret lahendust ta tekkinud äritülile ei näe.

Millest tüli alguse sai? Olin Winergyle raha laenanud ja ootasin tagasimakset. Kuna tol ajal oli teada, et Starmanis on tulemas osanikemuutus, siis mõtlesin, et saan seda raha kasutada enda Starmani osaluse suurendamiseks.

See oli ka põhjus, miks oli laenu tagasimakse tähtaeg kriitiline. Paraku tekkisid Läti pangal raskused ja tagasimakset ei tulnud. Püüdsin lahendust leida, sest oli näha, et investeering võib üldse hapuks minna. Lõpuks viis asi selleni, et laen konverteeriti osaluseks ja nii see kõik välja tuligi.

Kuivõrd olete konflikti isiklikult sekkunud? Enamasti vaatan kõrvalt. Näen, et mängus on sees väga palju emotsioone. Olen mõlemale osapoolele, nii enda esindajale kui ka teisele poolele, öelnud, et võiks lahenduse leida.

Kõik lahendused, mida vastaspool on senimaani välja pakkunud, pole ka neile endile head lahendused – need viivad mõlemate investeeringute väärtuse kahanemiseni.

Mida Te lahendusena näete? Sellele on raske vastata, nii palju ettevõtteid on asjaga seotud. Ei oska isegi kuidagi prognoosida, kuidas see tüli laheneda võiks. Kui Läti pool asus meid väga jõuliselt ründama, siis meie vastukäigud on siiamaani olnud kaitsval positsioonil.

Siiani oleme igas kohtu­lahendis positiivse otsuse saanud. Oleme teinud päris kõva töö läbirääkimiste pidamiseks ja potentsiaalsete lahenduste leidmiseks, ootan teiselt poolt ka selliseid samme. Nende räiged võtted pole siiamaani aidanud, seega võiks koos laua taha istuda ja lahenduse leida. Selliseid läbirääkimisi pole peetud, kuigi oleme pangale ettepanekuid selleks teinud.

Winergyl tekkis Norvik Bankaga konflikt 2012. aasta sügisel, järgmise aasta kevadel sõlmisite aga Firepoweriga lepingu tuulegeneraatorite tarnimiseks. Miks tegite 35 miljoni ­euro suuruse investeeringu ajal, mil oli teada, et pangaga on tüli majas? Äriliselt on mõistlik tuuleparki edasi teha. Ega ärilivaidlustega ongi nii, et tihti on vaidlus küll olemas, kuid teiselt poolt saab ju ikka edasi minna. Vähemalt mina mõistliku majandusinimesena suudan vahest osa vaidlust unustada. Kui kohe juhe seinast välja tõmmata, jääb ju elu seisma.

Kuidas on Winergy konflikt mõjutanud Teie teisi  investeeringuid? Eks iga kogemus õpetab ja karastab. Ebameeldiv on konflikt muidugi olnud ja enda õigsuse tõestamiseks on kõvasti asjatult energiat kulutatud. Muus osas aga eriti pole mõjutanud.

Vaatan Läti investeeringuid teistest projektidest eraldi. Ise arvan, et ma pole ikka väga riskiv investor. Proovin end selliselt mitte nurka mängida, kus üks mitte­toimiv investeering võib mõjutada teisi ärisid. Seega Lätis on keeruline, aga muus osas nii, nagu peab.

  • Tuulepargi ümber punuti võlavõrk

Indrek Kuivalliku suurosalusega Läti suurimat tuuleparki haldava ettevõtte Winergy ümber on laenusuhete kaudu koondunud firmade keeruline rägastik, mille juhid ja omanikud on kas praegu või varasemalt omavahel seotud olnud.

Ühelt poolt on ettevõtte võlausaldaja Läti pank Norvik Banka, kellelt tuulepark on laenanud 18,6 miljonit eurot. Kuid lisaks on Winergyl suured võlad ka teiste firmade ees. Neist kolme puhul kahtlustab Norvik Banka fiktiivseid tehinguid, mille eesmärk on raha firmast välja viia ning kellega Winergy pole reaalseid tehinguid teinud.

Selliste Eesti ettevõtetena nimetab pank, toetudes enda tellitud ja audiitorfirma Deloitte koostatud analüüsile, firmasid Firepower, Team Glory ja Sompa Team, kelle kogunõue on 41,3 miljonit eurot. Ettevõtteid on Norvik Banka hinnangul kasutatud maksude ja laenude tasumise vältimiseks ning miljonite eurode väljaviimiseks Winergyst.

Aruanded puuduvad. Nii Firepowerit, Team Gloryt kui ka Sompa Teami juhib Alari Piperal, kelle kinnitusel on tegu reaalsete ettevõtete ja tehingutega. Tema selgitusel sõlmis Firepower mullu mais Winergyga tuulikute tarnimise lepingu. Sompa Team on Winergyle tarninud generaatoreid ja Team Gloryl on ettevõttega sõlmitud laenuleping, mida Piperal täpsemalt kommenteerida ei tahtnud. Samas pole võimalik nimetatud ettevõtete tegevusest avalikke andmebaase kasutades ülevaadet saada, sest Piperali juhitud firmad pole aastaid majandusaruandeid esitanud. Enamgi, kahele Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõttele (Fire­power ja Sompa Team) on äriregistris esitatud kustutamishoiatus. “Tegemist on tehnilist laadi hilinemisega. Selle puuduse kõrvaldamisega tegeleme ja mingeid iseärasusi või midagi väga huvitavat nendes aruannetes ei sisaldu,” selgitas Piperal.

Keerulised võlaskeemid. Üheks võtmefiguuriks näib skeemides olevat Andrus Peterson. Seejuures nimetavad mõlemad tüli osapooled Petersoni vastaspoole varjatud huvide esindajaks. Nimelt on Winergyl kaks osanikku. Enamus (92,1%) kuulub Eesti ettevõttele Wind One, mis rea firmade kaudu kuulub Indrek Kuivallikule.

Winergy väikeosanik (7,9%) on Malta ettevõte Aeolus Investments. Viimase kasusaajaks oli 2012. aasta mais dokumentides märgitud Andrus Peterson, kes ühtlasi oli mullu juunini Winergy juht. Kuivalliku esindajad väidavad, et Peterson on olnud Norvik Banka aktsionäri Jurijs Šapurovsi kattevari ning tegelikuks kasusaajaks ettevõttes ja skeemide punujaks on hoopis nimetatud pankur ise. Šapurovs omab Norvik Bankas 18,8% osalust, samuti on Šapurovs 2012. aasta juunis Äripäevale tutvustatud kirjavahetuses kinnitanud, et on Aeo­lus Investmenti lõplik kasusaaja Malta ettevõtte Magellan Foundation kaudu.

Nimetatud kirjavahetuse järgi sõlmisid Šapurovs ja Peterson optsioonilepingu, mis tegi Petersonist 2012. aasta juunist sama aasta oktoobrini Aeolus Investmentsi ajutise kasusaaja. Peterson kinnitas Äripäevale, et esindas Šapurovsit nimetatud Malta ettevõttes, kuid enam pole ta firmaga juba üle aasta seotud. “Meie vahelt jooksis kass läbi ja tekkis tüli,” märkis ta. Petersoni sõnul on tüli ajend omavahelised kokkulepped, mida Šapurovs ei täitnud. Petersoni hinnangul kasutab Vene osalusega Norvik Banka mõjuvõimu, et Winergyd endale saada. Šapurovsi sõnul pole ta aga ei praegu ega polnud ka ajal, mil Norvik Banka Winergyle laenu andis, ettevõttega seotud. Vastupidi, Norvik Banka hinnangul on Peterson seotud hoopis Winergyt võlgadega ümbritsevate firmadega Firepower, Team Glory ja Sompa Team.

“Nende ettevõtete lõplik kasusaaja on Andrus Peterson, mida tõestab tema praegune või varasem positsioon mitmes Winergyga seotud ettevõttes,” märkis panga esindaja Valda Kipane. “Tema kaaslased Alari Piperal, Henri Treude, Katri Peterson, Raile ja Helmi Paju on ainult ametlikud nimed.”

Peterson on olnud seotud ka Winergy võlausaldajaga Firepower, mille osanik oli ta ülemöödunud aasta novembrini, pärast seda peideti omandisuhe Briti Neitsisaartele. Peterson on Firepoweri praeguse juhi Alari Piperaliga seotud ka ettevõtete Pro Innovation ja Rippon Invest kaudu –esimeses on mõlemad ärimehed juhatuse liikmed, teises aga osanikud.

Tehingud seotud osapooltega. Alari Piperal on omakorda ajanud Wind One’i juhi Henri Treude äri ka hiljem. Nimelt tehti mullu sügisel koostööd Firepoweri investeerimistehingus idufirmasse Defendec. Treude sõnul ei puutu aga tema seos Piperaliga mitte kuidagi Winergy ärivaidlusesse. Winergyle raha laenanud Team Glory kuulub aga Raile Pajule, kes on olnud Wind One’i osanik.

Tehinguid seotud osapooltega on Kuivallik kasutanud ka varem. Nii tarnis Winergyle tuulegeneraatoreid Kuivallikule kuuluv Energy Ventures, teenides kopsakat kasumit. Ka teistele ettevõtetele teenust pakkunud ettevõtte kogukäive oli 2012. aastal 34 miljonit eurot ja kasum 12,2 miljonit eurot. Seejuures on Energy Ventures üks firma jadas, mis seob Winergy Indrek Kuivallikuga.

  • Starmani enamusosanik: “Mis meil seal torkida?”

Winergy omanikule ja Starmani ühele asutajale Indrek Kuivallikule kuulub kaabeltelevisioonis endiselt 14,7% aktsiatest. Mullu ostis Starmani enamusosaluse Rootsi päritolu rahvusvaheline investeerimisfond East Capital Explorer. Fondi Eesti esindaja Gert Tiivas ütles, et Kuiv­alliku kohtusaaga Lätis investoreid ei puuduta. Äripäeva küsimuse peale, mida arvavad Starmani investorid Kuiv­alliku ärivaidlusest Lätis, Gert Tiivas ärritus. “Kuivallik on suur inimene, kogenud ettevõtja, küllap saab ta oma asjadega ise hakkama,” ütles ta. “Mis meil seal torkida?”

Tiivase sõnul ei saa kõnealust ärivaidlust kuidagi Starmaniga seostada. “Mul on väga palju muresid, aga Kuivallik pole küll üks neist,” märkis ta. Tiivas lisas, et tema arvates on kohatu rääkida mainekahjust, sest Kuiv­allik on East Capitali suhtes alati korrektselt käitunud. “Mul ei ole talle midagi ette heita. Eestis kehtib süütuse presumptsioon, tõenäoliselt on see nii ka Lätis,” märkis ta.

Tiivas lisas, et aktiivsed ärimehed satuvad ikka aeg-ajalt vaidlustesse. Tema sõnul on East Capital investeeringuga igati rahul ja ettevõte näeb palju võimalusi, kuidas Starmani väärtust kasvatada. “Peeter Kerni loodud Starman on Eesti edukaim koduste meelelahutusteenuste pakkuja ja see ei muutu.”

Indrek Kuivallikul on ka varem kohtuvaidlusi olnud. Prokuratuur süüdistas teda 2011. aastal siseinfo kuritarvitamises. Süüdistuse kohaselt  teadis Kuiv­allik Starmani nõukogu liikme ja suuraktsionär Polaris Investi ainuosaniku ja ainsa juhatuse liikmena Starmani aktsiate ülevõtmispakkumisest ja aktsiate hinnast ajal, kui see ei olnud veel avalikustatud teave, ning tegi siseinfole tuginedes keelatud tehinguid. 2012. aasta märtsis mõistis riigikohus Kuivalliku ja Polaris Investi õigeks ning kohustas riiki korvama õigusabikulud ligi 39 000 euro väärtuses.

 

Kommentaar

  • Läti peaminister nõuab selgust

Ivars Mekons, Läti riigikantselei asejuht
Läti peaminister moodustas mullu detsembris ministeeriumite ja õigusabiorganite töötajatest komisjoni, mis hindaks ärivaidlust ja tagaks, et Läti riik täidab rahvusvahelisi kohustusi.
Komisjoni hinnangul peaks Winergy ja Norvik Banka probleemi esialgu omakeskis lahendama. Vaidlus keerleb peamiselt osapoolte omavaheliste lepingute ja ärisuhete tõlgendamise ümber. Komisjon on soovitanud Läti peaministril kutsuda osapooli üles emotsioone kõrvale heitma ja kaine mõistusega arutlema. Peaminister on seda ka teinud. Hoiame edaspidi vaidlusel silma peal.
Hoolimata Winergy ähvardusest riik kohtusse kaevata, ei usu ma, et ärivaidlus võib kuidagi Eesti ja Läti vahelisi suhteid ohustada. Praktika on näidanud, et suuremad või väiksemad rahvusvahelised probleemid kerkivad ikka aeg-ajalt esile. Oluline on, kuidas sellistes olukordades reageerida ja käituda.

 

Mis on mis

  • Osalused ja nõuded tuulepargis, mln eurot

Üle 60 miljoni euro nõudeid on tuulepargi vastu ning osapooled püüavad tõestada, kellel on eesõigus.

  • Winergy
  • 92,1%

Wind One (Eesti) kuulub firmade kaudu Indrek Kuivallikule, juhatuse esimees Henri Treude
Firepower, Briti Neitsisaared, juhatuse esimees Alari Piperal. Varem kuulus juhatusse ja omanikeringi ka Andrus Peterson
Team Glory, omanik Raile Paju, juhatuse esimees Alari Piperal
Sompa Team, Briti neitsisaared, juhatuse esimees Alari Piperal

OÜ Firepower nõue 35 mln €
Ettevõttel on äriregistris kustutamishoiatus.

Team Glory nõue 3,6 mln €

Sompa Teami nõue 2,7 mln €
Ettevõttel on äriregistris kustutamishoiatus.

  • 7,9%

Aeolus Investments, Malta. Kuni maini 2012 oli kasusaajaks märgitud Andrus Peterson. Edaspidi jookseb kasusaajana dokumentidest läbi Jurijs Šapurovs.

Norvik Banka 18,8% osanik Jurijs Šapurovs

Norvik Banka nõue 18,6 mln €

 

Taust

  • SIA Winergyle kuulub Läti suurim tuulepark Ventspilsi lähedal

2012. aasta sügisel esitas Norvik Banka politseisse avalduse, süüdistades Winergyt pettuses. Alustati uurimist.
Viimase poolteise aasta jooksul on olnud mitu tsiviilkohtuvaidlust, mis on Winergyle positiivselt lõppenud.
2013. aasta kevadel alustati Norvik Banka süüdistuste peale kriminaaluurimine. Winergyt ega ettevõttega seotud isikuid pole kahtlustatavaks kuulutatud. Uurimise käigus arestiti Winergy varad Lätis.
Mullu novembris kuulutati Winergy maksujõuetuks, otsus on peatatud kuni lõplike lahendusteni.
Läti õigusabipalve peale arestis aprillis Tallinna ringkonnakohus Winergy Eesti pangakonto LHVs, millel seisab 476 000 eurot.
Määruse peale on esitatud määruskaebus riigikohtule ja määrus on jõustumata.
Läti prokuratuuri algatusel on alustatud kriminaaluurimine Norvik Banka töötajate ja Jurijs Šapurovsi kohta.
16. mail alustas Winergy saneerimiskava koostamist.

 

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
29. May 2014, 19:54
Otsi:

Ava täpsem otsing