Miljonihange sihtis ühte väravasse

04. juuni 2014, 00:00

Siseministeeriumi allasutus korraldas tänavu IT-seadmete riigihanke, mis mitme konkureeriva tootja esindaja sõnul soosis üht pakkujat. Kümme päeva pärast pakkumiste esitamise tähtaega hange tühistati, ent uued tingimused on mõne osaleja hinnangul veel hullemad.

Hewlett-Packard (HP) Eesti juhti Mart Engelbrechti häiris eeskätt, et sedavõrd suur raamhange (6 miljonit eurot ilma käibemaksuta – toim) on suunatud ühele pakkujale. Tema sõnul koorub nii soovitava toote kirjeldusest kui ka nõuetest tehnilisele toele väga selgelt vaid ühe tootja, Hitachi, ja võimaliku pakkuja, Proact Estonia, profiil.

Engelbrecht viitas küsimuste-vastuste voorule, kus hankija põhjendab võimalikku konkurentsi pakkumiste saamisega teistest Euroopa riikidest. Samas viitab hankedokument HP esindaja sõnul selgelt nõudele omada autoriseeritud hooldus­õigust Eestis ning nõuab eestikeelset kohapealset tootetuge. “Kvalifitseerimistingimustes on nõutud vähemalt kolme hooldusspetsialisti, kes peavad valdama eesti keelt heal tasemel. Väljastpoolt Eestit tulevate inseneridega on seda nõuet raske täita,” ütles Engelbrecht.

Ühispöördumine. Andmehoidlate tootjate EMC, Fujitsu, HP ja IBMi esindajad esitasid 12. mai õhtul ehk mõni tund enne pakkumiste tähtaega siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele (SMIT) ühispöördumise, paludes tühistada riigihange “Andmesalvestuse lahendus”. Esindajate veendumuse järgi välistasid hankedokumentides seatud tingimused ausa ja õiglase konkurentsi ning piirasid põhjendamatult SMITi võimalust teha majanduslikult soodsaim otsus.

Peatselt pärast tähtaega vastas SMITi hankespetsialist Inga Alaveer ühispöördujaile, et keskuse arvates on riigihange seadusega kooskõlas, mistõttu puudub alus hanke tühistamiseks.

EMC Baltimaade filiaali juhi Sergei Butenko sõnul ei saanud nad SMITist mitmele küsimusele rahuldavat vastust ega objektiivset põhjendust, miks oli vaja nii teha.

Ühispöördujate hinnangul oli riigihange suunatud Hitachile ja selle ainsale Eestis litsentseeritud koostööpartnerile Proact Estonia ASile. “Teist partnerit ei ole olemas. Turul olijatele on sisuliselt teada, et ainult üks saab Eestis kvalifitseeruda,” ütles Butenko. Ta viitas ka Hitachi endise partneri Elioni kunagisele IT-infrastruktuuriüksusele, mis oleks varem saanud samuti hankes osaleda, kuid mille Proact mullu ostis, muutudes seega Hitachi ainsaks ametlikuks partneriks. Teise murena nimetasid neli tootjat hankes märgitud üle-euroopalisust.

SMITi õigus- ja hankeosakonna hankejuhi Maarja-Viorika Paaveli sõnul on hankija kohustatud enne iga hanget tegema turu-uuringu ning selgitama välja, kas, kellelt ja millistel tingimustel on vajalikku toodet, teenust vms võimalik hankida.

Kõnealune hange ületab tema teatel rahvusvahelist piirmäära, mille puhul on turuks Euroopa Liidu liikmesriigid. “Hankijale teadaolevalt on Euroopa Liidus piisavalt tegutsevaid ettevõtteid, kes oleksid suutelised küsitud teenust pakkuma tehnilises kirjelduses nimetatud toote osas või sellega samaväärset. Võimalike pakkujatena, kes

SMITi hinnangul oleksid võinud kvalifitseeruda, võib nimetada näiteks Atea ASi, Proacti, ByteLife’i, NG INFRAt,” selgitas Paavel.

Piiravad nõuded. Ühispöördujaile jäi arusaamatuks, kuidas saavad teised partnerid Euroopast osaleda, kui neilt nõutakse Eestis spetsialiste ja tugikeskust. EMC esindaja sõnul on Hitachi ametliku veebiinfo järgi Eestis sertifitseeritud tasemega vaid Proact Estonia. “Tekib küsimus, mis turu-­uuring see on. Kas see on SMITi oma ja parem kui rahvusvahelise turu-uuringufirma Gartneri või IDC oma?” küsis Butenko.

Enne tühistamisteate avalikustamist ütles Butenko Äripäevale, et reaalselt ei saaks EMC, IBM, HP ega Fujitsu selles olukorras midagi teha, kuna ükski ei osale hankes. Nad ei saa pöörduda vaidlustuskomisjoni ega kohtusse.

EMC partner ByteLife Solutions osales viimasel hetkel hankes märksa madalama hinnaga, kuid Butenko oli kindel, et nende pakkumine poleks kvalifitseerunud. Isegi poole madalam hind polnuks argument. Hankel tegi veel pakkumise vaid Proact.

Maarja-Viorika Paavel SMITist ei nõustunud väitega, nagu oleks hange suunatud ühele tootjale või tema partnereile. Tema sõnul on hankijal kasutuses Hitachi seadmetel põhinev lahendus ja vajalik on hankida neile tootetuge. Nii oli ka hanke tehnilistes tingimustes kirjas. “Kahjuks oli ebapiisavalt lahti kirjutatud, et pakkuda võib ka samaväärset tehnilist lahendust (ja millistel tingimustel). Hankija on seisukohal, et just seetõttu võis jääda mulje, et eelistatakse konkreetset toodet,” lisas SMITi hankejuht.

Paaveli sõnul viitasid esimest korda tingimuste vastuolule riigihangete seadusega hankes osalejad, mistõttu SMIT viis hanke seadusega kooskõlla. Hanke tehnilise kirjelduse koostas SMITi konkreetse valdkonna erialaspetsialist, kes väidetavalt kooskõlastas need hiljem teenust kasutama hakkavate üksustega. Pärast pakkumiste esitamise tähtaega osundas üks pakkujatest ikkagi vastuolule seadusega, mistõttu hakkas SMIT hanketingimusi uuesti analüüsima ning otsustas selle lõpuks tühistada. Paaveli teatel analüüsisid tingimuste vastavust lõplikult SMITi õigus- ja hankeosakond. Hankejuhi sõnul koolitab SMIT pidevalt oma töötajaid nii hangete kui ka muudes valdkondades. Tema kinnitusel pöörab keskus järgnevatel koolitustel veelgi enam tähelepanu samaväärsuse temaatikale. “On äärmiselt oluline, et asutuse enda siseselt toimiksid kontrollmehhanismid selliste olukordade vältimiseks ning ennetamiseks,” lisas Paavel.

Uus hange tulekul. SMITi kommunikatsioonijuhi Kaia Prillopi teatel plaanib keskus uue hanke kuulutada välja juunikuu jooksul. Ta lisas, et praegu analüüsib SMIT põhjalikumalt hanke tingimusi, et vältida tekkinud olukorra kordumist.

Äripäevale teadaolevalt on hanke uuesti väljakuulutamisel muudetud nii tehnilisi kui ka füüsilisi tingimusi rohkem piiravaks. “Piltlikult öeldes leitakse asju, kuidas saab vältida konkurentsi,” ütles ühe tootja esindaja. Seoses poolelioleva hanketingimuste muutmisega ei soovinud ta oma nime avalikustada. Tema sõnul on küll alati võimalik teha samaväärseid pakkumisi, kuid uuendatud tingimuste järgi hakkavad lisatud parameetrid teisi tootjaid välistama. Hitachile saab pakkuda toote­tuge vaid Hitachi, mistõttu raamlepinguga välistatakse teised pakkujad, lisas ta.

 

Kommentaar

  • Oleme teinud tühja tööd

Karel Kannel, Proact Estonia ASi juht
Olukorra kohta oskan öelda, et hange on tühistatud. Momendil on nii hankija kui ka pakkujad teinud tühja tööd, aga eks seda hangete puhul ikka juhtub.
Hanke tehniline kirjeldus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, seetõttu ma ei saa tootjakesksust kommenteerida.
Küll saan öelda, et hankija ei ole piiranud võimalust allhanke kasutamiseks ega ühispakkumiste tegemiseks. Minu arvamusel on olemas mitme tootja seadmeid, mis oleks hanke kirjeldusega sobinud.
Võimalike teiste pakkujate kvalifitseeruvuse ja nende võimekuse kohta ma ei soovi hinnanguid anda.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. June 2014, 20:00
Otsi:

Ava täpsem otsing