30. september 1996 kell 22:00

Tallinna linn määratleb linnamaa rentimise korra

Tallinna linnavalitsus saatis reedel volikogu menetlusse eelnõu, mille kohaselt oleks linnavalitsusel edaspidi õigus hoonestuseõiguse andmisele alla 50aastase tähtajaga ja rentimisele alla 25aastase tähtajaga; üle selle piiri kuuluksid sellekohased lepingud volikogu pädevusse.

Raepress teatas, et määruse eelnõu on arutatud nii linnaosade esindajatega kui linnavarakomisjonis. Linnavalitsuse otsuse kohaselt kuuluksid volikogu pädevusse need linnamaa hoonestusõiguse- ja rendilepingud, mille tähtajad on vastavalt üle 50 ja 25 aasta.

Linnavara ameti juhataja asetäitja Alo Brandti sõnul lähtus Tallinna linnavalitsus eelnõu koostamisel eelnevalt volikogu menetlusse saadetud linnavara rendile ja tasuta kasutusse andmise korrast.

Brandti hinnangul on ettepanekus hoonestusõiguse seadmise avaliku ja eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine analoogne volikogu menetluses oleva linnavara võõrandamise korraga.

Eelnõu jõustub, kui volikogu on selle oma määrusega heaks kiitnud. BNS

Hetkel kuum