20. mai 1997 kell 22:00

Akent vahetades vali majale sobiv aken

Aknaid vahetama hakates on võima-lik valida nelja alternatiivi vahel: puit-, puit-alumiinium-, plastik- või alumiiniumraamidega aknad.

Saksamaal ja Euroopas on viimastel aastatel suurima turuosaga plastikaken. Teda kasutatakse nii renoveeritavate kui ka uusehitiste juures. Renoveeritavates paneelelamutes ületab plastikakna osa 50 protsendi piiri.

Plastikakna põhikonstruktsiooni moodustab plastikprofiil, mis on valmistatud polüvinüülkloriidi graanulitest. Plastiku stabiilsuse suurendamiseks on profiili sees metalltugevdus. Praegu valitsevaks PVC-profiilide üldiseks suunaks on vältida teravaid nurki, kasutada ümaraid klaasliiste ning vähendada tumedate tihendite nähtavust. Aastakümnetepikkune kogemus nii Põhja- kui ka Lõuna-Euroopast ja vastavad sertifikaadid kinnitavad, et asjatu on kartus, nagu võiksid aknaraamid päikesekiirguse toimel kollakaks muutuda.

Plastikprofiili sobivust Eesti niiskesse ja külma kliimasse tõestab kogemus Soomest, Rovaniemist, kus kaheksakümnendatel aastatel paigaldati plastikprofiilidega aknad, mis on Soome karmis kliimas siiani ideaalses seisukorras.

Alumiiniumaken ja -fassaad on enim kasutatud äriobjektidel (kaubamajad, pangad, bürood jne). Loomulikult võib alumiiniumakent tellida ka eramule, kuid seda võivad endale lubada vaid jõukamad majaomanikud. Samas on alumiiniumprofiil enim kasutatud talveaedades ja fassaadide klaasimisel.

Puitaken jääb enamjaolt kvaliteetaknaks, mida kasutatakse peamiselt uusehitistes ja eramutes. Sama tendents kehtib ka puit-alumiiniumi puhul, kuid seda kasutatakse mingil määral ka äriobjektidel.

Saksa tüüpi puit-, alumiinium- ja plastikakendel kasutatakse pöörd- ja kaldsuluseid. Need võimaldavad akent avada kahes suunas. Kaldavatavus on mõeldud ruumide tuulutamiseks ning pöördasendis on võimalik aknaid pesta ka väljastpoolt.

Olulist rõhku pannakse viimasel ajal akende turvalisuse tõstmisele. Sellest lähtuvalt on võimalik valida kõrge turvalisusastmega varustatud või isegi võtmega lukustatavaid aknaid. See võimaldab lapsevanemail lapsi ka omapead koju jätta. Paar lisadetaili välistavad akna avamise pesuasendisse laste poolt. Samas jätab see võimalikuks tuulutusasendi kasutamise.

Hea heliisolatsioon on vajalik neile, kes elavad või töötavad liiklusrohkete tänavate ääres. Nii plastik- kui ka alumiiniumraamiga aknad on stabiilsed. Nad ei «mängi» niiskete ja kuivade ilmade korral ja on seetõttu stabiilselt tihedad ning tuule- ja vihmakindlad.

Suur osa soojaenergiat haihtub hoonest akna kaudu. Kvaliteetakna soojapidavus on võrreldes vanade akendega 2--3 korda parem. Seetõttu võib aknavahetuse tulemusel küttekulusid vähendada kuni 40 protsenti.

Projekt on ehituses dokumentide kogum, millega on määratud:

- ehituse arhitektuuriline ja konstruktiivne lahendus (projekti ehituslik osa),

- ehitustehnoloogia ja -korraldus, sealhulgas ka ressursside üldvajadus,

- ehitise käitamise otstarve ja tehnoloogia, mis õieti määrabki projekti ehitusliku lahenduse.

Kõnepruugis esinevad väljendid, nagu projekt-eelarveline dokumentatsioon ja tehniline eelarveline dokumentatsioon on asjatundmatud.

Seega on projektiga lahendatud tulevase ehitise ehituslikud ja käitamis-parameetrid, millega projekteerimisel lasub suur tehniline, majanduslik ja õiguslik vastutus. Ilma projektita ei ole lubatud alustada ühtki ehitust.

Projekti koostamisel peetakse kinni järgnevatest põhimõtetest.

- Projekteerimine toimub:

- järk-järgult üleminekuga üldisemalt detailsematele lahendustele,

- lahendusvariantide kaalumisega igal projekteerimistasandil,

- tüüplahenduste kasutamisega, mis ei tähenda varasemast tuntud tüüpprojekte, vaid varem arvutatud parameetritega konstruktsioonide, detailide ja sõlmede kohandamist,

-kompleksselt: kõik käitamisega ja ehitamisega seostuvad probleemid lahendatakse lähtuvalt nende vastastikusest sõltuvusest,

-lähtudes ühtsest normatiivsest alusest.

Puitmaja kriitilisemad kohad:

- Lõunasse avanevad fassaadid on ilmastikumuutustele kõige altimad

- Kõik jätkukohad on niiskuse lemmikpesad

- Akende alumised osad ja aknarinnatised kipuvad tõmbama niiskust aknaraamidesse

- Erilist tähelepanu tuleb pöörata lauaotstele, sest need imavad vett vett 20 korda rohkem kui ülejäänud puitpinnad

- Ehitiste puuosad peavad lõppema vähemalt 30 cm kõrgusel maapinnast

- Mustus ja hallitus on hoiatavad märgid sellest, et pinna all võib olla niiskus

- Lõhed puidus võivad hakata mädanema

- Eriti vastuvõtlikud kahjustustele on jätkukohad ja naelapeade ümbrus

- Kontrollida katust ja vihmaveetorusid

Hetkel kuum