26. mai 1997 kell 22:00

Tänavaküsitlus näitas, et tallinlased lepivad tubakareklaamiga trükistes

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll poolt Tallinnas läbiviidud tänavaküsitlus elanike suhtumise väljaselgitamiseks tubakareklaami keelustamisse või lubamisse andis kõige soodsama tulemuse hoiatusega trükireklaamide avaldamisele.

Kõige tõrjuvam oli küsitletute suhtumine tubakareklaami tänavatel, transpordivahendites ja kinos.

Maikuu keskel läbiviidud küsitluse tulemused näitavad, et linlased ei soovi tubakareklaame näha eelkõige avalikes kohtades ning audiovisuaalses meedias.

Kõige rohkem vastaseid on tänavatel ja transpordivahenditel oleval tubakareklaamil -- kokku 75,7% küsitletutest.

Ehkki küsitlus näitas, et vanemate inimeste suhtumine tubakareklaami tänavatel on tõrjuvam kui noortel, soovis ka 48,1% 15--19aastasi noori tubakareklaami kõrvaldamist tänavatelt ja transpordivahenditelt.

Ka kinodes näidatavale tubakareklaamile oli suur vastuseis. Selle vastu oli 62,3% uuringus osalenuid.

Noortest vastajatest pooldas 59,3% tubakareklaami keelamist kinodes. Ning ainult 5,7% küsitletute arvates võiks tubakareklaam kinno jääda.

Üsna tõrjuvalt suhtuti ka tubakareklaami televisioonis (63,7%) ja raadios (56,3%). Üsna selgelt tuli uurimusest välja tendents, et mida vanem inimene, seda tõrjuvam on tema suhtumine tubakareklaami ükskõik millises meediakanalis.

Kõige soodsamalt olid küsitletud meelestatud tubakareklaami avaldamise suhtes ainult täiskasvanutele määratud ajakirjade ja ajalehtede sisekülgedel. Selle poolt oli 45,3% küsitletutest.

Suitsetavatest küsitletutest arvas 53,3%, et tubakareklaam peaks olema lubatud täiskasvanute trükiste sisekülgedel ning 54,9% oli hoiatustekstiga reklaamide avaldamise poolt trükistes. 15--40aastased küsitletud olid tubakareklaami trükis avaldamise suhtes soodsamalt meelestatud kui neist vanemad inimesed.

Kokku küsitleti Tallinna erinevates linnaosades 300 inimest vanuses 15--74 eluaastat.

Saar Polli uuring on Eestis esimene avaliku arvamuse uurimus tubakareklaami lubamise või keelustamise kohta.

Avalikus väitluses on tubakareklaami piirangutega lubamise pooldajad seni kasutanud ulatuslikku välismaist statistikat, tubakareklaami täielikku keelamise nõudjad aga on toetunud vaid emotsionaalsetele argumentidele, vältides uuringuid ja statistikat.

Saar Polli uuring juhib riigikogu tähelepanu sellele, et avalik arvamus suhtub soosivalt rangete piirangute ja hoiatusega varustatud tubakareklaamide avaldamisse täiskasvanutele määratud väljaannete sisekülgedel, kuid ei soovi neid näha tänavatel ja audiovisuaalses meedias.

Riigikogu peaks arvesse võtma eestlaste tegelikku tahet, mitte laskma Tiit Made taolistel populistlikel poliitikutel ennast mõjutada. Tubakareklaami täieliku keelustamise ettepaneku teinud riigikogu majanduskomsijoni esimees Made peaks nüüd kuulama arvude kainet keelt.

Hetkel kuum