12. august 1997 kell 22:00

Erastamisagentuur pettis maamõõdufirma ostjat

Erastamisagentuur soovib väljaselgitamata 1,5 miljoni krooni suuruse võlakoorma uute omanike kaela veeretada, ütles Hadese esindaja advokaat Alar Eiche.

25. juunil arutas erastamisagentuuri nõukogu ASi Hades taotlust, kuid otsuse vastuvõtmiseni ei jõutud. Erastamisagentuur on ette valmistanud otsuse projekti, mis jätab Hadese taotluse riigimaksu võlgnevuse kustutamise osas rahuldamata. EEA peadirektor Väino Sarnet on oma eitavat suhtumist kinnitanud ka kirjas majandusminister Jaak Leimannile.

Erastamisagentuur ja Hades sõlmisid RASi Rei aktsiate müügilepingu1996. aasta 19. juulil. Lepingu lisas fikseeriti ühtaegu Rei võlgnevused riigile, mis moodustasid EEA andmeil 1996. aasta 21. mai seisuga ligi 730 000 krooni.

Hadese omanikele oli ootamatuseks, kui pärast ettevõtte ostmist selgus, et Rei võlg riigile oli tunduvalt suurem -- 2,25 miljonit krooni. ASi Hades juhatuse esimees Koit Mölla saatis tänavu jaanuaris erastamisagentuurile järelepärimise, küsides, kas erastamisagentuur oli ikka ostjat informeerinud kõigist RASi Rei võlgadest.

Agentuuri finantsüksuste direktor Jaak Liivik vastas, et nad tuginesid oma andmetes maksuameti ülevaatele maksuvõlgadest, lisades seejuures, et RASi Rei bilansi õigsuse eest vastutab toonane Rei direktor Aleksander Vallner.

Hadese juhatuse esimees Koit Mölla on veendunud, et erastamisagentuur rikkus müügilepingut ning saatis tänavu jaanuaris agentuuri peadirektorile Väino Sarnetile ka sellesisulise kirja. Tallinna maksuameti direktor Triinu Rohtla suhtus ASi Hades taotlusse viivitada maksuvõla sundsissenõudmisega mõistvalt ning peatas maksukorralduse seaduses ettenähtud meetmete rakendamise kuni erastamisagentuuri nõukogu otsuseni.

Tänavu 1. juulil võttis valitsus vastu määruse, millega kinnitati erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise kord.

Rahandusminister Mart Opmanni allkirjastatud kord sätestab, et riigile kuulunud ettevõtete erastamisest laekuva rahaga kaetakse võlad, mis on välistatud erastatud ettevõtete ostu-müügilepingust või mis ilmnesid pärast ostu-müügilepingu sõlmimist, kui on tõendatud, et võlg ei olnud ettevõtte bilansis kajastatud ja lepingu pooled ei olnud sellest võlast teadlikud.

ASi Hades esindaja advokaat Alar Eiche juhtis oma kirjas EEA nõukogu liikmete tähelepanu ka nimetatud määrusele.

Nii Hadese omanikud kui nende esindaja on veendunud, et Hades ei olnud teadlik ostu-müügilepingus kajastamata RASi Rei maksuvõlgadest. Seda kinnitavad ka EEA enda käest enne erastamist saadud dokumendid, samuti osapoolte poolt allkirjastatud Rei bilanss ning ülevaade maksuvõlgadest, mis kuuluvad lahutamatute osadena ostu-müügilepingu juurde.

Eiche juhib tähelepanu veel sellele, et riigimaksude intressi ja viivise pideva suurenemise tagajärjel on Rei võlg riigile kasvanud kunagiselt 1,5 miljonilt kroonilt tänaseks juba 3,1 miljonile kroonile.

Hetkel kuum