17. august 1997 kell 22:00

Nõudke õiget dokumentatsiooni

Hästi koostatud dokumentatsioon muu-dab infosüsteemi tellija sõltumatuks selle tarnijast. Õiget dokumentatsiooni tuleb hakata nõudma juba pakkumiskutses, kindlasti peab see olema sätestatud lepingus. Dokumentatsiooni kavandamisel, jälgimisel ja vastuvõtmisel küsige endalt ja oma spetsialistidelt, kas üleantavad materjalid võimaldavad vajadusel:

- teha igapäevaseid hooldustegevusi, nagu andmebaasi indekseerimine või varukoopiate tegemine?

- süsteemi erinevatel kasutajagruppidel edukalt töötada?

- taastada süsteemi rikete korral?

- süsteemi installeerida?

- taastada andmeid?

- kontrollida süsteemi üldist korrasolekut?

- hallata eri volitustega kasutajaid?

- luua liideseid teiste süsteemidega?

- arendada süsteemi oma jõududega edasi?

Tellija võib muidugi hankida osa mainitud teenustest, näiteks hoolduse või edasiarenduse, väljastpoolt. Siis on see aga teadlik otsus, vastavad lepingud on (loodetavasti) sõlmitud ja tellija kontrollib olukorda.

Hetkel kuum