27. august 1997 kell 22:00

Transiidi tuleviku arutelu Tallinnas

Maailmapanga initsiatiivil korraldatava seminari ettevalmistamisega tegeleva ASi Integre projektijuht Tarmo Kriis ütles, et lisaks lahenduste otsimisele kaubavoogude efektiivsemaks liikumiseks Balti riikides püütakse seminaril luua ka nüüdisaegne kontseptsioon transiitkaubandusest ja selle rollist sajandivahetusel.

Osavõtjate seas on eri riikide transpordiministrid ja ministeeriumide kantslerid, transpordiettevõtete juhid ja konsultatsioonifirmade esindajad.

Jüri Laving teaduste akadeemia majandusinstituudist rääkis, et taolistel seminaridel saab alati kasulikku informatsiooni ning vajalikke otsekontakte. Tema andmetel on tegemist kõige suurema sellel aastal Eestis toimuva rahvusvahelise seminariga, mis käsitleb transiiti ja sellega seotud probleeme.

Laving lausus, et Eestit läbivate transiitkaupade pärast konkureerivad ka Soome ja Läti transiidikoridorid. Balti regioonis tervikuna tuleb kindlasti arvestada ka leedulastega, lisas Laving.

Lavingu sõnul on soomlaste eelis eestlaste ees praegu kvaliteetsem teenindus. Lätlaste eeliseks peab Laving seda, et nad on tänu Ventspilsi sadamale võimelised suuremaid kaubakoguseid vastu võtma. «Meil on aga lätlastest kvaliteetsem teenindus,» lisas Laving.

Tarmo Kriis rääkis, et rahvusvahelist transiidiseminari Eestis on plaanitud korraldada juba ammu. Seminari korraldamise idee tuli tema sõnul valitsuse juures tegutsevalt transiidikomisjonilt. Valitsuse transiidikomisjon teavitas oma plaanidest maailmapanka, kes oli nõus seminari korraldamist toetama.

Hetkel kuum