14. september 1997 kell 22:00

NRG äriplaani otsus tuleb täna

Energeetikanõukogu liikme, Tallinna tehnikaülikooli soojustehnikainstituudi direktori Arvo Otsa kinnitusel ei muutnud energeetikanõukogu reedel oma varasemat otsust soovitada majandusministril Jaak Leimannil mitte realiseerida ASi Narva Elektrijaamad äriplaani Balti ja Eesti elektrijaama erastamiseks. Energeetikanõukogu otsuses on valitsuse, NRG Energy ja RE Eesti Energia vahel sõlmitud äriplaani kohta 14 kriitilist märkust.

Arvo Otsa sõnul arutab täna energeetikanõukogu alakomisjon, mida teha siis, kui valitsus lükkab NRG Energyga sõlmitud äriplaani tagasi. «Kas hakata pidama läbirääkimisi NRGga või kuulutada välja avalik konkurss või leida mõni muu variant,» rääkis Ots arutusele tulevaist variantidest.

Otsa sõnul ei jõudnud energeetikakomisjon reedel seisukohale, kuidas oleks otstarbekaim restruktureerida RE Eesti Energia. «Edastame majandusministrile ettepanekud Eesti Energia erastamiskava suhtes,» lisas Ots.

NRG Energy Eesti esinduse direktor Hillar Lauri ütles, et NRG tahab olla paindlik ühiste seisukohtade leidmisel elektrijaamade erastamiskava suhtes. «Oleme valmis läbi rääkima,» kinnitas ta.

Reedel saatis Eesti ettevõtjaid ühendav kaubandus-tööstuskoda (KTK) peaminister Mart Siimannile kaks kirja. KTK on seisukohal, et antud kujul pole elektrijaamade erastamise äriplaan Eestile vastuvõetav.

KTK seisukoht on, et Eesti pool peab säilitama tegeliku otsustamisõiguse elektrijaamade erastamiseks loodavas ettevõttes, asutamisdokumentides peab olema ette nähtud ettevõtte börsile mineku võimalus, riigile peab jääma aktsiate vabalt võõrandamise õigus ning riik peab tagama elektrienergia ostmise aastail 1998--2000 mitte enam kui 75% ulatuses ja hiljem mitte üle 50% ulatuses käesoleva aasta tarbimismahust. Energia hinna tariifipoliitikas soovitab KTK lubada investeeringute tootluseks 12% esimesel viiel aastal ja edaspidi 8%. Kokku esitas KTK peaministrile kümme miinimumnõuet elektrijaamade erastamise kohta.

KTK rõhutas, et miinimumnõuete kohaldamine elektrijaamade erastamisel ei välista partnerina USA kontserni NRG Energy.

«Küsimus ei ole selles, kes on partner, vaid selles, mis tingimustel seda tehakse,» lausus KTK juhatuse esimees Toomas Luman.

Hetkel kuum