29. september 1997 kell 22:00

Lahkuvale ametnikule ei pea maksma

Linnavalitsuse linnasekretäri Toomas Sepa sõnul makstakse praegu kehtiva määruse kohaselt hüvitust ametniku teenistusest vabanemisel ka siis, kui ametnik vabastatakse teenistusest omal soovil.

Linnavalitsuse seisukoht on, et süsteem peaks olema paindlikum ja hüvitust võidakse maksta vaid mõningatel juhtudel, ütles Sepp. Eelnõu kohaselt otsustab hüvituse maksmise linnavolikogu ametnikule linnavolikogu esimees ning linnavalitsuse ja linnaosa valitsuse ametnikule linnavalitsus oma korraldusega.

Hüvitust võidakse maksta ametnikule siis, kui ta on töötanud eelnõus nimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat.

Sepa sõnul on volikogu poolt kehtestatud selline kord, et tippametnikele nähakse ette täiendavad garantiid. Täiendavaks garantiiks nimetas Sepp seda, et tippametnikule makstakse hüvitist, kui ametniku lahkumine on toimunud vastastikusel kokkuleppel ja teda ei vallandata.

«Julgen väita, et avaliku sektori töötasud ei ole kunagi samal tasemel, mis eraettevõtluses,» põhjendas Sepp garantiide olemasolu. Kui me tahame olemasolevat kaadrit säilitada, siis peame suutma kaadri tagada, lisas ta.

Hetkel kuum